Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Tuyến tụy và tuyến trên thận

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Tuyến tụy và tuyến trên thận gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh 8, được VnDoc đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện và nâng cao kết quả học tập lớp 8.

Bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 do VnDoc đăng tải với nội dung xây dựng bám sát giúp học sinh hiểu bài và biết cách áp dụng giải quyết các dạng bài tập khác nhau, đồng thời học tốt môn Sinh lớp 8.

 • 1
  Insulin có tác dụng:
 • 2
  Vai trò của hoocmôn Anđrôgen do tuyến thượng thận tiết ra là:
 • 3
  Tuyến tụy có chức năng:
 • 4
  Hoocmôn không trực tiếp tham gia điều hòa hàm lượng đường trong máu là:
 • 5
  Chuyển hóa gluxit (glicôgen → glucôzơ) làm tăng đường huyết là nhờ vai trò của hoocmôn:
 • 6
  Hoạt động nào của Insulin có tác dụng làm giảm đường huyết?
 • 7
  Hoocmôn glucagôn có chức năng:
 • 8
  Chuyển hóa gluxit (glucôzơ → glicôgen) làm giảm đường huyết là nhờ vai trò của hoocmôn:
 • 9

  Tế bào α của tuyến tụy tiết ra hoocmôn:

 • 10
  Tuyến trên thận được cấu tạo bởi những phần nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 94
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh 8

Xem thêm