Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh 8, nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện và nâng cao kết quả học tập lớp 8.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 với nội dung bám sát kiến thức trọng tâm bài học đồng thời hỗ trợ học sinh tự ôn luyện tại nhà nhằm đạt kết quả cao trong bài kiểm tra chính thức.

 • 1
  Nhận định nào dưới đây về các phản xạ ở người là sai?
 • 2
  Điền nội dung thiếu trong câu sau: "Sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện ở người là (....1...) thuận nghịch (.....2....) với nhau, là cơ sở hình thành thói quen tập quán nếp sống văn hóa".
 • 3
  Khả năng chỉ có ở con người mà không có ở động vật là:
 • 4
  Phản xạ có điều kiện có thể hình thành:
 • 5
  Cơ thể thích nghi được với điều kiện sống luôn luôn thay đổi là nhờ:
 • 6
  Hệ thống tín hiệu thứ hai bao gồm:
 • 7
  Hoạt động nào sau đây chỉ có ở người?
 • 8
  Điền nội dung còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau: "Sự hình thành tiếng nói và chữ viết ở người cũng là kết quả của (...1...), là quá trình hình thành các phản xạ có điều kiện cao cấp.Tiếng nói và chữ viết thành phương tiện giao tiếp giúp (....2....), là cơ sở của tư duy".
 • 9
  Vai trò của tiếng nói và chữ viết trong đời sống con người là:

  1. Tiếng nói và chữ viết là tín hiệu gây các phản xạ có điều kiện cao cấp.

  2. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

  3. Tiếng nói và chữ viết là kết quả của sự khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật hiện tượng cụ thể.

  4. Tiếng nói và chữ viết được hình thành trong quá trình lao động.

  Câu trả lời đúng nhất là:
 • 10
  Phản xạ có điều kiện có thể mất đi do:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 103
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh 8

Xem thêm