Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Cơ quan phân tích thính giác

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Cơ quan phân tích thính giác gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh 8, được VnDoc đăng tải nhằm hỗ trợ quá trình ôn luyện và nâng cao kết quả học tập lớp 8.

Bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 do VnDoc đăng tải với nội dung xây dựng bám sát giúp học sinh hiểu bài và biết cách áp dụng giải quyết các dạng bài tập khác nhau, đồng thời học tốt môn Sinh lớp 8.

 • 1
  Bộ phận giữ nhiệm vụ hướng sóng âm của tai ngoài là:
 • 2
  Cấu tạo của tai gồm:

  1. Tai ngoài, tai giữa, tai trong.

  2. Tai ngoài gồm vành tai và ống tai.

  3. Tai giữa là một khoang, trong đó có chuỗi xương tai.

  4. Tai trong gồm bộ phận: tiền đình, các ống bán khuyên và ốc tai.

  5. Tai ngoài gồm vành tai, ống tai và màng nhĩ.

  6. Tai giữa gồm chuỗi xương tai, dây thần kinh số VIII.

  7. Tai trong gồm vòi nhĩ, ốc tai, bán khuyên tai.

  Câu trả lời đúng nhất là:
 • 3
  Các tế bào thụ cảm thính giác nằm trên:
 • 4
  Quá trình truyền âm ở trong tai gồm các giai đoạn sau:

  1. Kích thích cơ quan thụ cảm thính giác.

  2. Màng cơ sở rung động.

  3. Rung động ngoại dịch và nội dịch.

  4. Xung thần kinh theo dây thính giác truyền về vỏ não.

  5. Sóng âm làm rung màng nhĩ rồi chuyển qua chuỗi xương tai và làm rung màng cửa bầu.

  6. Giúp ta nhận biết và phân biệt được sóng âm.

  Thứ tự đúng của quá trình truyền âm là:
 • 5
  Ta có thể xác định vị được âm thanh phát ra từ bên phải hay bên trái là nhờ nghe bằng hai tai:
 • 6
  Cơ quan có chức năng thu nhận các thông tin về vị trí và sự chuyển động của cơ thể trong không gian là:
 • 7
  Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở:
 • 8
  Gây hưng phấn mạnh các tế bào thụ cảm thính giác ở phía ngoài cùng là:
 • 9
  Chức năng của vành tai là:
 • 10
  Tai ngoài gồm có:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 148
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 8

  Xem thêm