Đề thi cuối kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2015-2016 Trường TH số 2 Ân Đức

Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Việt lớp 5 có đáp án

Để đạt được kết quả cao trong kì thi cuối kì 1 sắp tới đừng bỏ qua bài test Đề thi cuối kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2015-2016 Trường TH số 2 Ân Đức trên trang VnDoc.com nhé! Bài test gồm các câu hỏi bám sát với nội dung kiến thức mà bạn đã học. Chúc các bạn ôn tập tốt!

Xem thêm:

Đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2015 Trường TH Số 2 Ân Đức, Bình Định

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2015 - 2016 Trường TH Vân Xuân, Vĩnh Phúc

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 Trường TH Toàn Thắng năm 2014 - 2015

 • Đọc thầm bài “Ngu Công xã Trịnh Tường ” SGK- TV5- Tập 1 Trang 164 và làm bài tập sau.
  Em hãy khoanh  tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:
 • Câu 1:
  Ông Lìn đã làm thế nào để đưa được nước về thôn?
 • Câu 2:
  Nhờ có mương nước, tập quán canh tác ở thôn Phìn Ngan đã thay đổi như thế nào?
 • Câu 3:
  Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng, bảo vệ dòng nước?
 • Câu 4:
  Câu chuyện giúp em hiểu được điều gì?
 • Câu 5:
  Ông Lìn được ai khen ngợi?
 • Câu 6:
  Câu “Ông Phàn Phù Lìn vinh dự được Chủ tịch nước gửi thư khen ngợi.” là kiểu câu gì?
 • Câu 7:
  Từ đồng nghĩa với từ in đậm trong câu: “Cả thôn không còn hộ đói” là:
 • Câu 8:
  Chủ ngữ của câu: “Dân bản gọi dòng mương ấy là con nước ông Lìn”
 • Câu 9:
  Các từ trong nhóm “Bà con, con mương” có quan hệ với nhau như thế nào?
 • Câu 10:
  Câu: “Nhờ ông Lìn dám nghĩ dám làm mà cuộc sống của thôn Phìn Ngan có nhiều thay đổi.” có mấy quan hệ từ?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 597
Sắp xếp theo
  Luyện tập Tiếng Việt lớp 5 trực tuyến Xem thêm