Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11

Xin mời các em học sinh tham gia làm bài trực tuyến Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 trên Vndoc.com. Trong bài tổng hợp các kiến thức đã được học trên lớp để giúp các em ôn luyện và nắm vững kiến thức. Chúc các em làm bài thật tốt!

Làm thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

 • Câu 1:
  Động vật có máu đi nuôi cơ thể là máu pha nhiều nhất
 • Câu 2:
  Trường hợp nào dưới đây làm tăng huyết áp và vận tốc máu?
 • Câu 3:
  Đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ ở thú:
  1. Tâm thất trái
  2. Tâm thất phải 
  3. Tâm nhĩ trái
  4. Tâm nhĩ phải
  5. Động mạch phổi
  6. Động mạch chủ
  7. Tĩnh mạch phổi
  8. Mao mạch phổi
  Đáp án đúng là:
 • Câu 4:
  Cơ chế điều hoà hàm lượng glucôzơ trong máu tăng diễn ra theo trật tự nào?
 • Câu 5:
  Xếp các câu trả lời theo trật tự giảm dần nồng độ ôxi (từ cao nhất tới thấp nhất)
 • Câu 6:
  Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của
 • Câu 7:
  Rễ cây thường mọc hướng về phía có nhiều chất dinh dưỡng, điều này thể hiện?
 • Câu 8:
  Vai trò của vi sinh vật cộng sinh đối với động vật nhai lại?
  1.Vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ và manh tràng tiết enzim xenlulaza tiêu hóa xenlulozơ, tiêu hóa các chất hữu cơ khác trong tế bào thực vật thành chất đơn giản.
  2.Vi sinh vật cộng sinh giúp động vật nhai lại tiêu hóa prôtêin và lipit trong dạ múi khế
  3. Vi sinh vật cộng sinh bị tiêu hóa trong dạ múi khế và ruột non, trở thành nguồn cung cấp prôtêin quan trọng cho động vật nhai lại.
  Đáp án đúng là:
 • Câu 9:
  Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:
 • Câu 10:
  Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ
 • Câu 11:
  Hoa nghệ tây, hoa tulíp nở và cụp lại do sự biến đổi của nhiệt độ là kiểu ứng động:
 • Câu 12:
  Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?
 • Câu 13:
  Khi cá thở ra, diễn biến nào sau đây đúng?
 • Câu 14:
  Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
 • Câu 15:
  Ở người, bộ phận có vai trò quan trọng nhất trong trao đổi khí là
 • Câu 16:
  Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng?
 • Câu 17:
  Vận động cảm ứng khép lá ở cây trinh nữ có cơ chế giống với vận động nào sau đây:
 • Câu 18:
  Sự tiến hoá của các hình thức tiêu hoá diễn ra theo hướng nào?
 • Câu 19:
  Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi nào?
 • Câu 20:
  Ở người, vận tốc máu:
 • Câu 21:
  Nội dung nào sau đây đúng?
  I. Hướng động âm là cử động sinh trưởng của cây theo hướng xuống đất
  II. Hướng động dương là khả năng vận động theo chiều thuận của cây trước tác nhân kích thích
  III.Hướng động âm là khả năng vận động theo chiều nghịch của cây trước tác nhân kích thích
  IV.Hướng động dương cử động sinh trưởng của cây vươn về phía có ánh sáng
 • Câu 22:
  Hệ tuần hoàn kín tiến hóa hơn hệ tuần hoàn hở ở điểm nào?
  I. Cấu tạo hệ tim mạch phức tạp và hoàn chỉnh hơn
  II. Tốc độ máu nhanh hơn
  III. Điều hòa và phân phối máu đến các cơ quan nhanh hơn
  IV. Có dịch mô, nhờ đó đáp ứng trao đổi chất và trao đổi khí nhanh và hiệu quả hơn
  Đáp án đúng là:
 • Câu 23:
  Ôxi khuếch tán trực tiếp từ không khí thông qua các bề mặt ẩm vào tế bào, không nhờ máu vận chuyển có ở
 • Câu 24:
  Ở thỏ, thức ăn được biến đổi sinh học chủ yếu ở
 • Câu 25:
  Cho những chất sau:
  Vitamin
  Glucôzơ
  Axitamin
  Nước 
  Tinh bột 
  Lipit
  Số chất được biến đổi qua hoạt động tiêu hóa là
 • Câu 26:
  Điều nào sau đây là không đúng?
 • Câu 27:
  Ứng động (vận động cảm ứng) là
 • Câu 28:
  Trong mề gà thường có những hạt sạn và sỏi nhỏ. Các hạt này có tác dụng
 • Câu 29:
  Cân bằng nội môi là
 • Câu 30:
  PH máu được duy trì ổn định chủ yếu là nhờ
 • Câu 31:
  Các bộ phận tiêu hóa ở người vừa diễn ra tiêu hóa cơ học, vừa diễn ra tiêu hóa hóa học là
 • Câu 32:
  Những ứng động nào sau đây là ứng động sinh trưởng?
 • Câu 33:
  Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng đường đi của thức ăn trong dạ dày của thú nhai lại?
 • Câu 34:
  Đặc điểm chung về cảm ứng ở thực vật là
 • Câu 35:
  Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?
 • Câu 36:
  Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn thịt?
 • Câu 37:
  Vì sao ta có cảm giác khát nước?
 • Câu 38:
  Một người có huyết áp 115/80. Con số 115 và con số 80 chỉ
 • Câu 39:
  Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt có tác dụng?
 • Câu 40:
  Ở người trong chu kỳ hoạt động của tim thời gian tâm nhĩ co trung bình khoảng
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 565
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 2 lớp 11

  Xem thêm