Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 sẽ giúp các em ôn lại phần kiến thức đã được học và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Các em hãy làm bài chăm chỉ để luôn giành được điểm số cao nhé. Chúc các em học giỏi!

Làm thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

 

 • Câu 1:
  Xác định tập hợp A ∩ B với: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
  " data-position="104073" class="fill-value fill q-value">
 • Câu 2:
  Xác định parabol (P): y = ax2 + bx + c, biết (P) đi qua 2 điểm A(0; -3) và B(-2; 5).
  " data-position="104075" class="fill-value fill q-value">
 • Câu 3:
  Giải phương trình: |4x + 1| = x2 + 2x -2.
  " data-position="104078" class="fill-value fill q-value">
 • Câu 4:
  Giải hệ: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
  " data-position="104079" class="fill-value fill q-value">
 • Câu 5:
  Giải bất phương trình: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
  " data-position="104080" class="fill-value fill q-value">
 • Câu 6:
  Giải bất phương trình: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
  " data-position="104081" class="fill-value fill q-value">
 • Câu 7:
  Tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c và đường trung tuyến AM = c. Chứng minh rằng: sin2A = 2(sin2B - sin2C).
  " data-position="104082" class="fill-value fill q-value">
 • Câu 8:
  Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB biết: A(1; -2), B(3; 4).
  " data-position="104083" class="fill-value fill q-value">
 • Câu 9:

  Cho A(-1; 2), B(-2; -4), C(3; 5).
  Tìm tọa độ đỉnh D để ABDC là hình bình hành.

  " data-position="104084" class="fill-value fill q-value">
 • Câu 10:

  Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác không nhọn.

  Chứng minh rằng: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

  " data-position="104085" class="fill-value fill q-value">
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 786
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 10 Xem thêm