Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019 được chọn lọc dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 3 và chuẩn bị cho đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3.

 • 1
  Số 8038 đọc là
 • 2
  Số gồm: chín nghìn, chín chục viết là:
 • 3
  Trong các số: 1205; 7852; 999; 8152 số lớn nhất là
 • 4
  Biểu thức 180 : 3 x 2 có giá trị là
 • 5
  Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?
  Đề thi giữa kì 2 lớp 3
 • 6
  Mỗi cuốn vở giá 1200 đồng, 4 cuốn vở có giá?
 • 7
  Đề thi giữa kì 2 lớp 3
  trung điểm
 • 8
  Có 3 oto chở như nhau chở được tổng số 1356 bao gạo. Hỏi 5 xe oto như thế thì chở được bao nhiêu bao gạo?
  Trả lời: Số bao gạo mà 5 xe chở được là .... bao
  2260
 • 9
  Tuổi của bố, mẹ và Lan cộng lại là 78 tuổi. Tổng số tuổi của bố và mẹ là 69, tổng số tuổi của mẹ và Lan là 42. Hỏi bố Lan bao nhiêu tuổi?
  Trả lời: Số tuổi của bố là ...
  36
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
27 830
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 2 lớp 3

  Xem thêm