Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 4

Mời các em cùng làm bài Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, tài liệu sẽ hỗ trợ các em ôn lại kiến thức đã học cũng như làm quen với dạng đề mới nhằm đạt thành tích cao trong bài kiểm tra kì 1 lớp 4 sắp tới.

 • 1
  Người thừa cân béo phì có nguy cơ mắc bệnh gì?
 • 2
  Vai trò của chất đạm là:
 • 3

  Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp:

  A

  B

  1. Nước thấm qua

  a. cát, vải

  b. thủy tinh, nhựa

  2. Nước không thấm qua

  c. bông gòn, giấy

  d. kim loại, kính

  Gợi ý: 1 - ... và ...; 2 - ... và ....
  1 - a và c; 2 - b và d
 • 4

  Các bức tranh dưới đây cho em biết không khí có những tính chất gì?:

  Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 4

  Tính chất của không khí là:.....................................

  Không khí không có hình dạng nhất định, có thể nén lại hoặc giãn ra.
 • 5
  Quá trình lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường xung quanh để tạo ra chất riêng cho cơ thể và thải những chất cặn bã ra môi trường thường được gọi chung là quá trình gì?
 • 6
  Vai trò của nước đối với sự sống là gì? (Tìm câu sai)
 • 7

  Lựa chọn các từ cho trước trong khung để điền vào chỗ chấm trong các câu dưới đây cho phù hợp:

  các-bô-níc, vi khuẩn, Ni-tơ, ô-xy

  - Không khí gồm hai thành phần chính là …………(1)……. , ……………(2)……………..

  - Ngoài hai thành phần chủ yếu trên, không khí còn chứa các thành phần khác như ………(3)…………., hơi nước, ……(4)…….………….bụi .

 • (1)
  ô-xy
 • (2)
  Ni-tơ
 • (3)
  các-bô-níc
 • (4)
  vi khuẩn
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 940
Sắp xếp theo
  Luyện thi học kì 1 lớp 4 trực tuyến Xem thêm