Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 chương trình bộ GD - ĐT có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 mới nhất trên VnDoc.com. Đề thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp đã học hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Chọn và khoanh tròn từ khác loại với những từ còn lại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • Đọc đoạn văn và đánh dấu T vào câu đúng hoặc đánh dấu F vào câu sai.
  Lan is my friend. She lives in Yen Bai City.Last weekends she went to Ho Chi Minh City. She visited Dam Sen Park. Then, she travelled to Nha Trang. She went swimming every day and she ate a lot of sea food there. Now, she is staying in a hotel in Ha Noi. Tomorrow, she is going to visit the Temple of Literature and Ho Chi Minh museum.
 • 1. Lan lives in Ha Noi.
 • 2. Last weekends, she visited Dam Sen Park in Ho Chi Minh City.
 • 3. She doesn’t like the sea food in Nha Trang.
 • 4. She is going to visit the Temple of Literature and Ho Chi Minh museum.
 • Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu đúng.
 • 1. night/ last/ watched/ T.V/ I/ ./
  I watched T.V last night.
 • 2. doctor/ you/ see/ should/ a/ ./
  You should see a doctor.
 • 3. you/ what/ did/ Sunday/ do/ last/ ?/
  What did you do last Sunday?
 • 4. a/ have/ I/ headache.
  I have a headache.
 • Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.
 • 1. What’s the m_tter?
  a
 • 2. I have a tooth_ _ _ _.
  ache
 • 3. I have a f_ver.
  e
 • 4. Get b_tter soon.
  e
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
13
Sắp xếp theo

  Luyện thi học kì 1 lớp 5

  Xem thêm