Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý ban KHTN năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

Đề kiểm tra học kì 2 Vật lý 12

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý ban KHTN năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM, hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức môn Vật lý 12 và làm quen cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 12.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Chọn đáp án đúng
  Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10-19 J
 • 1
  Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau khi đi qua lăng kính thủy tinh thì
 • 2
  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có khoảng vân giao thoa là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 bên này đến vân tối thứ 4 bên kia so với vân trung tâm là
 • 3
  Trạng thái dừng của nguyên tử là
 • 4
  Biết công thoát của electron khỏi kim loại Vônfram là 7,2.10-19 J. Giới hạn quang điện của Vônfram bằng
 • 5
  Hạt nhân _{27}^{60}Co có cấu tạo gồm
 • 6
  Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với bước sóng 0,6 μm. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?
 • 7
  Phát biểu nào sau đây là sai?
 • 8
  Các bức xạ nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần?
 • 9
  Vật nung nóng trên 2000oC không thể phát ra
 • 10
  Phát biểu nào sau đây là sai?
 • 11
  Bức xạ nào được sử dụng để điều khiển việc đóng, mở cửa một cách tự động?
 • 12
  Chọn phát biểu đúng. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào
 • 13
  Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ là
 • 14
  Đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là
 • 15
  Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?
 • 16
  Trong chân không, bức xạ đơn sắc lục có bước sóng là 0,55 μm. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là
 • 17
  Chọn phát biểu sai khi nói về hạt nhân nguyên tử có nguyên tử số là Z và số khối A.
 • 18
  Bắn phá _{7}^{14}N bằng hạt α thu được một hạt prôtôn và một hạt oxi. Cho biết khối lượng các hạt nhân mN = 13,9992 u; mp = 1,0073 u; mα = 4,0015 u ; mO = 16,9947 u; u = 931 MeV. Phản ứng này
 • 19
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2 m. Ánh sáng chiếu vào 2 khe có bước sóng 0,65 µm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân tối thứ 5 (tính từ vân trung tâm) là
 • 20
  Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En = - 0,85 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = - 3,40 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng
 • 21
  Thực hiện giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,42μm và λ2.> λ1 .Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 14 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ λ1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 2 vân,, bước sóng của λ2 là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 12

  Xem thêm