Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý ban KHXH năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

Đề kiểm tra học kì 2 Vật lý 12

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý ban KHXH năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM do VnDoc đăng tải, hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức môn Vật lý 12 và làm quen cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 12.

 • Chọn đáp án đúng
  Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10-19 J
 • 1
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, dùng một ánh sáng đơn sắc, người ta đo được khoảng vân là
  1 mm. Tại điểm M cách vân trung tâm 4,5 mm có
 • 2
  Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là
 • 3
  Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt?
 • 4
  Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Bán kính quỹ đạo dừng N là
 • 5
  Tính chất không phải của tia tử ngoại là
 • 6
  Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua
  lăng kính, chùm sáng này
 • 7
  Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?
 • 8
  Chọn câu đúng. Ở trạng thái dừng, nguyên tử
 • 9
  Ánh sáng đơn sắc có lượng tử năng lượng ε = 3,975.10-19 J. Bước sóng sáng đơn sắc có giá trị là
 • 10
  Trong nguyên tử hidro, với r0 là bán kính Bo thì bán kính quỹ đạo dừng của êlectron không thể là
 • 11
  Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được
 • 12
  Chọn câu đúng.
 • 13
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu khoảng cách giữa hai khe tăng lên 2 lần, còn khoảng
  cách giữa màn và hai khe giảm đi 3 lần thì khoảng vân
 • 14
  Gọi nchàm, nlam, ntím, nvàng là chiết suất của thuỷ tinh lần lượt đối với các tia chàm, lam, tím, vàng. Sắp xếp
  thứ tự nào sau đây là đúng?
 • 15
  Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo
 • 16
  Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?
 • 17
  Quang phổ gồm một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím là
 • 18
  Quang phổ vạch phát xạ được phát ra khi nung nóng
 • 19
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách giữa hai khe 1,5 mm, khoảng cách từ hai
  khe đến màn 2 m, bước sóng ánh sáng 0,6 μm. Ở vị trí cách vân trung tâm một khoảng 3,2 mm có vân
 • 20
  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2 mm, khoảng
  cách từ hai khe đến màn là 1 m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là λ = 0,5 μm. Vị trí vân sáng bậc 2 là
 • 21
  Lượng tử năng lượng của ánh sáng đỏ λ = 0,75 μm bằng
 • 22
  Công thoát của êlectron khỏi đồng là 6,625.10-19J. Biết hằng số Plăng là 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng
  trong chân không là 3.108m/s. Giới hạn quang điện của đồng là
 • 23
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt
  phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,55 μm.
  Khoảng cách ngắn nhất giữa một vân sáng và một vân tối là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 77
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 12

  Xem thêm