Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016 - Đề 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh tham khảo. Hi vọng rằng đề thi học kì 2 lớp 12 này sẽ giúp bạn có được kết quả cao trong kì thi học kì II sắp tới.

Đề thi học kì 2 lớp 12 được tải nhiều nhất

 • Câu 1:

  Thổi khí NH3 đến dư vào các dung dịch AlCl3, FeCl2, FeCl3, CuCl2, MgCl2. Số kết tủa tạo thành là:

 • Câu 2:

  Cho dãy các chất: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là:

 • Câu 3:

  Cho dãy các ion kim loại: K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là:

 • Câu 4:

  Khi dẫn CO2 vào dung dịch NaAlO2(Na[Al(OH)4]) và NH3 vào dung dịch AlCl3 từ từ đến dư, đều thấy:

 • Câu 5:

  Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

 • Câu 6:

  Oxit nào sau đây bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng?

 • Câu 7:

  Sục 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M và KOH 2M. Khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là bao nhiêu?

 • Câu 8:

  Sục khí nào sau đây vào dung dịch  dư thấy xuất hiện kết tủa màu trắng?

 • Câu 9:

  Hỗn hợp X gồm  Fe3O4 và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1: 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm:

 • Câu 10:

  Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?

 • Câu 11:

  Cho sơ đồ phản ứng: Ca(HCO3)2 + X→ CaCO3 + Na2CO3 + H2O. X là hợp chất nào sau:

 • Câu 12:

  Chất X là một bazơ mạnh, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất clorua vôi (CaOCl2), vật liệu xây dựng. Công thức của X là:

 • Câu 13:

  Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch AlCl3 quan sát hiện tượng và số liệu thu được theo đồ thị.
  Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12

  Giá trị V1, V2 lần lượt là bao nhiêu lít?

 • Câu 14:

  Ở nhiệt độ cao, khí khử được oxit nào sau đây?

 • Câu 15:

  Cho 6,72 gam Fe phản ứng với 125 ml dung dịch  3,2M, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối trong dung dịch X là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 184
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 12

  Xem thêm