Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2018 trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội

Đề trắc nghiệm học kì 2 môn Lịch sử lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2018 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan có đáp án, giúp học sinh học tập chuẩn bị tốt cho đề thi học kì 2 môn Lịch sử đạt kết quả thật tốt, bên cạnh các môn học khác trên lớp như Toán 12, Ngữ văn 12,... cũng như kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

 • Câu 1. Nội dung nào sau đây KHÔNG PHẢI là ý nghĩa của phong trào "Đồng khởi" ?
 • Câu 2. Đại hội đại biểu toàn Quốc lần III của Đảng họp ở đâu, vào thời gian nào?
 • Câu 3. Trên mặt trận quân sự chiến thắng nào của quân dân ta mở ra khả năng đánh bại "Chiến tranh đặc biệt"?
 • Câu 4. Âm mưu cơ bản của "Chiến tranh đặc biệt" mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam là:
 • Câu 5. Chỗ dựa của "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam là
 • Câu 6. Mĩ đề ra nội dung chủ yếu là bình định miền Nam trong vòng 18 tháng được thể hiện trong kế hoạch nào?
 • Câu 7. Đại hội lần III của Đảng đã bầu ai làm Chủ tịch Đảng và Bí thư thứ nhất?
 • Câu 8. Cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam?
 • Câu 9. Đảng ta chủ trương cải tạo họ bằng phương pháp hoà bình, sử dụng mặt tích cực nhất của họ để phục vụ cho công cuộc xây dựng miền Bắc. Họ là giai cấp nào?
 • Câu 10. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959) đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là
 • Câu 11. Nội dung nào sau đây nằm trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"?
 • Câu 12. Yếu tố nào được xem là "xương sống" của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"?
 • Câu 13. Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chiến lược "Chiến tranh cục bộ"?
 • Câu 14. Điểm giống nhau giữa chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" với "Việt Nam hoá chiến tranh" là
 • Câu 15. Nhà máy thuỷ điện đầu tiên được xây dựng ở miền Bắc nước ta là
 • Câu 16. Hiệp định Pari thừa nhận điều gì?
 • Câu 17. Điểm khác nhau giữa "Chiến tranh đặc biệt" và "Việt Nam hoá chiến tranh" là
 • Câu 18. Ngày 6 - 6 - 1969 gắn với sự kiện lịch sử nào của dân tộc ta?
 • Câu 19. Mở đầu cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972, quân ta tấn công vào
 • Câu 20. Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" là
 • Câu 21. Mở đầu cao trào "Tìm Mĩ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt" trên khắp chiến trường miền Nam là ý nghĩa của chiến thắng nào?
 • Câu 22. Nguyên nhân chủ yếu ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) là
 • Câu 23. Lực lượng nào là lực lượng chủ yếu để tiến hành chiến tranh trong chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh"?
 • Câu 24. Thắng lợi lớn nhất của quân và dân miền Bắc trong trận "Điện Biên Phủ trên không" là
 • Câu 25. Chiến thắng Tây Nguyên có ý nghĩa
 • Câu 26. Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam khẳng định tính đúng đắn và linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng thể hiện ở điểm nào?
 • Câu 27. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9-1975) đã đề ra nhiệm vụ
 • Câu 28. Tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại sự kiện chính trị nào dưới đây?
 • Câu 29. Sau đại thắng mùa xuân 1975, tình hình Nhà nước của nước ta như thế nào?
 • Câu 30. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là
 • Câu 31. Việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước sau năm 1975 có ý nghĩa
 • Câu 32: Điểm khác biệt cơ bản giữa nền kinh tế nước ta trước và sau thời điểm đổi mới là
 • Câu 33. Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước (25-4-1976) có ý nghĩa gì?
 • Câu 34. Ba chương trình kinh tế được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI là
 • Câu 35. Đâu là điểm chung trong quyết định của Quốc hội khóa VI và Quốc hội khóa I?
 • Câu 36. Cho các dữ liệu sau:
  1. Tng tuyn c bu Quc hi chung trong c nước.
  2. Hi ngh Hiệp thương chính trị thng nhất đất nước tổ chức tại Sài Gòn.
  3. Hi ngh ln th 24 của Đảng đề ra nhim vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
  Hãy sp xếp các d liu theo th t thi gian th hin quá trình thng nhất đất nước v mặt nhà nước.
 • Câu 37. Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI âm mưu của Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất?
 • Câu 38. Thắng lợi tiêu biểu nhất trong các hoạt động quân sự Đông - Xuân 1974 – 1975 là
 • Câu 39. Quyết định nào sau đây của chính quyền Sài Gòn sau khi mất thị xã Buôn Ma Thuột?
 • Câu 40. Thái độ của Mĩ sau khi mất Phước Long (6 - 1 - 1975)?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 335
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 12

  Xem thêm