Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 Sở GD&ĐT Bình Thuận năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12

Xin gửi tới các em học sinh Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 Sở GD&ĐT Bình Thuận năm học 2016 - 2017 để kiểm tra lại kiến thức của mình. Hy vọng sau mỗi bài thi các em sẽ hoàn thiện hơn kỹ năng làm bài, chúc các em học tập tốt!

Các đề thi học kì 2 lớp 12 khác:

 • Câu 1:
  Thắng lợi của quân dân miền Bắc trong những năm 1965 – 1968 đã góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh nào của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?
 • Câu 2:
  Biện pháp nào được Mĩ và chính quyền Sài Gòn coi như "xương sống" của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"?
 • Câu 3:
  Sau Hiệp định Pari được kí kết, nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam Việt Nam được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (7 – 1973) xác định là
 • Câu 4:
  Qua bốn năm chiến tranh phá hoại miền Bắc (1964 – 1968), Mĩ đã rút ra được điều gì?
 • Câu 5:
  Cho các sự kiện sau:1. Chiến dịch Tây Nguyên; 2. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 21; 3. Chiến thắng Phước Long; 4. Chiến dịch Hồ Chí Minh. Hãy sắp xếp các sự kiện trên đúng trình tự thời gian.
 • Câu 6:
  Hiệp định Pari về Việt Nam là kết quả cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của
 • Câu 7:
  Chiến thắng nào cho thấy sự suy yếu và bất lực của quân đội Sài Gòn, khả năng can thiệp trở lại bằng quân sự rất hạn chế của Mĩ?
 • Câu 8:
  Đặc điểm tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954 là
 • Câu 9:
  Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20 – 12 – 1960) có vai trò nào dưới đây trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước?
 • Câu 10:
  Lực lượng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ là
 • Câu 11:
  Ý nào dưới đây không phải là âm mưu của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất?
 • Câu 12:
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9 – 1960) xác định cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam?
 • Câu 13:
  Kết quả lớn nhất của phong trào "Đồng khởi" (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam là gì?
 • Câu 14:
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9 – 1960) xác định cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam?
 • Câu 15:
  Phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam Việt Nam được xác định trong Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1 – 1959) là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng
 • Câu 16:
  Nội dung nào không thuộc Hiệp định Pari năm 1973?
 • Câu 17:
  Chiến thắng nào của quân và dân miền Nam trong những năm 1965 – 1968 được coi là "Ấp Bắc" đối với quân Mĩ?
 • Câu 18:
  Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng
 • Câu 19:
  Tại sao Mĩ lại chuyển sang chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" ở miền Nam Việt Nam?
 • Câu 20:
  Chiến thắng nào dưới đây chứng tỏ quân dân miền Nam có khả năng đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ?
 • Câu 21:
  Trong thời kì 1954 – 1975, phong trào nào là mốc đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?
 • Câu 22:
  Chiến thắng nào của quân dân ta ở miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975) đã buộc Mĩ phải tuyên bố "Mĩ hóa" trở lại chiến tranh xâm lược?
 • Câu 23:
  Điều khoản nào của Hiệp định Pari năm 1973 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước?
 • Câu 24:
  Điểm giống nhau cơ bản giữa các chiến lược chiến tranh mà Mĩ đã tiến hành ở miền Nam Việt Nam từ 1961 – 1973 là gì?
 • Câu 25:
  "Thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam" là nhận định của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam sau thắng lợi của
 • Câu 26:
  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tác động như thế nào đến đấu tranh ngoại giao của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước?
 • Câu 27:
  "Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mĩ nhất định phải cút khỏi nước ta". Nội dung trên được trích dẫn từ tư liệu nào dưới đây?
 • Câu 28:
  Bài học kinh nghiệm về nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1954 –1975) là
 • Câu 29:
  Vì sao Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong năm 1975?
 • Câu 30:
  Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong điều kiện lịch sử nào?
 • Câu 31:
  Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là
 • Câu 32:
  Tinh thần "Đi nhanh đến, đánh nhanh thắng" và khí thế "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" là tinh thần và khí thế ra quân của dân tộc ta trong chiến dịch
 • Câu 33:
  Thắng lợi nào của quân dân miền Bắc được coi như trận "Điện Biên Phủ trên không"?
 • Câu 34:
  Thắng lợi "đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc", đó là
 • Câu 35:
  Đường lối cách mạng xuyên suốt của Đảng ta trong thời kỳ 1954 – 1975 là
 • Câu 36:
  Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam khẳng định tính đúng đắn và linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng. Hãy chỉ ra tính nhân văn trong kế hoạch đó?
 • Câu 37:
  Trong thời kì 1954 – 1975, thắng lợi nào của quân dân ta ở miền Nam đã làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mĩ?
 • Câu 38:
  Sự kiện nào báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử?
 • Câu 39:
  Trong thời kì 1954 – 1975, sự kiện nào là mốc đánh dấu nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ "đánh cho Mĩ cút"?
 • Câu 40:
  Ý nào dưới đây là điểm khác biệt giữa chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" và chiến lược "Chiến tranh cục bộ"?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 2.958
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 12

Xem thêm