Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường Cao đẳng Bách Việt

Đề thi học kỳ 2 lớp 12 môn Sử

Xin mời các em học sinh lớp 12 tham gia ôn tập trực tuyến Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường Cao đẳng Bách Việt trên VnDoc.com. Chúc các em có thời gian làm bài thật bổ ích và đạt thành tích cao nhất trong kì thi tới!

Các đề thi học kì 2 lớp 12 khác:

 • Câu 1:
  Chiến dịch Huế-Đà Nẵng: mốc mở đầu và kết thúc?
 • Câu 2:
  "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng": Đó là tinh thần và khí thế của ta trong chiến dịch nào sau đây
 • Câu 3:
  Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mở đầu và kết thúc vào thời gian nào?
 • Câu 4:
  Ngày 24-3-75 ta đã giải phóng được
 • Câu 5:
  Ngày 06-06-1969 gắn liền với sự kiện nào trong lịch sử dân tộc ta?
 • Câu 6:
  Kết qua lớn nhất của phong trào "Đồng khởi" là gì?
 • Câu 7:
  Trọng tâm của "Chiến tranh đặc biệt" là gì?
 • Câu 8:
  "Đánh sập nguỵ quân, nguỵ quyền giành chính quyền về tay nhân dân, buộc Mỹ phải đàm phán rút quân về nước". Đó là mục tiêu của ta trong
 • Câu 9:
  Xuân Lộc, một căn cứ trọng điểm của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông, đã bị thất thủ vào thời gian nào?
 • Câu 10:
  Cuộc tiến công chiến lược 1972, được bắt đầu và kết thúc trong thời gian nào?
 • Câu 11:
  Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào "Đồng Khởi" là gì?
 • Câu 12:
  Sau thất bại chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, địch lùi về phòng thủ ở đâu?
 • Câu 13:
  Trong cuộc đấu tranh chính trị chống "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ ở miền Nam, lực lượng đóng vai trò quan trọng nhất thuộc về giai cấp nào?
 • Câu 14:
  "Bất kể trong tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng là con đường bạo lực". Câu nói trên được nêu ra trong hội nghị nào?
 • Câu 15:
  Để quân ngụy có thể tự đứng vững, tự gánh vác lấy chiến tranh, Mỹ đã thực hiện biện pháp nào?
 • Câu 16:
  Chính sách nào của Mỹ Diệm được thực hiện trong chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam?
 • Câu 17:

  "Chiến tranh đặc biệt" nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu của Mỹ?

 • Câu 18:
  Ý nghiã lớn nhất của cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy tết Mậu Thân 1968 là gì?
 • Câu 19:
  Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng vào thời gian nào?
 • Câu 20:
  "Thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa..." Đó là Nghị quyết nào của Đảng ta?
 • Câu 21:
  Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta là gì?
 • Câu 22:
  Mốc mở đầu và kết thúc của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975?
 • Câu 23:
  Để mở đầu cho cuộc tổng tiến công chiến 1972, quân ta đã tấn công vào nơi nào?
 • Câu 24:
  Cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965- 1966 của Mỹ kéo dài trong bao lâu, với bao nhiêu cuộc hành quân lớn nhỏ?
 • Câu 25:
  Chiến thắng Vạn Tường (18- 8- 1968) đã chứng tỏ điều gì?
 • Câu 26:
  Cuộc hành quân mang tên "ánh sáng sao" nhằm thí điểm cho chiến lược chiến tranh nào của Mỹ
 • Câu 27:
  Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào "Đồng khởi" 1959 – 1960 là gì?
 • Câu 28:
  Cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ trong cuộc phản công chiến lược mùa khô 1966- 1967 vào Đông Nam Bộ là cuộc hành quân nào?
 • Câu 29:
  Đầu năm 1955, khi đã đứng vững ở miền Nam Việt Nam tập đoàn Ngô Đình Diệm đã mở chiến dịch nào?
 • Câu 30:
  Ngày 01 – 12 – 1958 Mỹ Diệm đã gây nên vụ tàn sát nào làm chết hơn 1000 người dân?
 • Câu 31:
  Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cao trào "tìm Mỹ mà đánh, tìm nguỵ mà diệt"?
 • Câu 32:
  Sau khi ký hiệp định Giơnevơ 1954, nhân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ Diệm bằng hình thức chủ yếu nào?
 • Câu 33:
  Năm 1969 Nichxơn đề ra chiến chiến lược toàn cầu mang tên
 • Câu 34:
  Nội dung của Hội nghị TW Đảng lần thứ XV đầu năm 1959 là gì?
 • Câu 35:
  Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là
 • Câu 36:
  Chiến thắng nào của ta đã làm phá sản mục tiêu chiến lược "tìm diệt" và "bình định" của Mỹ?
 • Câu 37:
  Bình định miền Nam trong 18 tháng, là nội dung của kế hoạch nào sau đây
 • Câu 38:
  Với chiến thắng Phước Long, giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?
 • Câu 39:
  Điểm khác nhau giữa chiến tranh đặc biệt và "Việt Nam hóa chiến tranh" là gì?
 • Câu 40:
  Ý nghĩa nào sau đây không nằm trong thắng lợi của cuộc tổng tiến công chiến lược 1972?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 3.041
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 12

Xem thêm