Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử - Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử - Đề 1 do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố lý thuyết môn Lịch sử 8 và làm quen các dạng đề kiểm tra học kì 2 khác nhau.

 • Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản có tác dụng như thế nào đối với quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật?
 • Tổng số vốn đầu tư của Nhật vào Trung Quốc chiếm bao nhiêu phần trăm?
 • Quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản diễn ra trong khoảng thời gian nào?
 • Vì sao Nhật Bản tiến hành xâm lược, bành trướng ra bên ngoài?
 • Phong trào Ngũ tứ mở đầu cho cao trào cách mạng ở Trung Quốc chống các thế lực nào?
 • Trong phong trào Ngủ tứ, quần chúng giương cao khẩu hiệu đấu tranh gì?
 • Phong trào nào đã mở đầu cho cao trào Cách mạng chống đế quốc, chống phong kiến ở châu Á?
 • Kết quả lớn nhất của cuộc cách mạng Mông cổ 1921-1924 là gì?
 • Từ 1937 cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì hợp tác Quốc-cộng nhằm mục đích gì?
 • Thực dân Anh đã trút toàn bộ gánh nặng chi phí chiến tranh cho các nước thuộc địa, nhất là Ấn Độ trong thời điểm nào?
 • Đầu thế kỉ XX nước nào ở Đông Nam Á thoát khỏi thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của chủ nghĩa thực dân?
 • Từ những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á xuất hiện một nét mới, đó là gì?
 • Năm 1930, Đảng Cộng sản được thành lập ở những nước nào?
 • Ở In-đô-nê-xi-a, -Ac-mét Xu-cac-nô là lãnh tụ của Đảng nào?
 • Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pen-giáp (Ấn Độ) năm 1918 đã thu hút các thành phần nào tham gia?
 • Suốt thập niên 30 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống thực dân Anh ở Ấn Độ diễn ra dưới hình thức nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 104
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 Xem thêm