Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Vinh Lộc, Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

Xin mời các em học sinh tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Vinh Lộc, Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017 trên VnDoc.com để củng cố kiến thức của mình. Chúc các em đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới!

Làm thêm: Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Yên Dũng số 3, Bắc Giang năm học 2016 - 2017

 • I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
  Câu 1 - 5:

  Trả lời:
  1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 -
  1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - D; 5 - C
 • Câu 6 - 10:

  Trả lời:
  6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 -
  6 - D; 7 - A; 8 - D; 9 - B; 10 - C
 • Câu 11 - 15:

  Trả lời:
  11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - ; 15 -
  11 - C; 12 - A; 13 - C; 14 - B; 15 - B
 • Câu 16 - 20:

  Trả lời:
  16 - ; 17 - ; 18 - ; 19 - ; 20 -
  16 - B; 17 - C; 18 - A; 19 - B; 20 - D
 • Câu 21 - 25:

  Trả lời:
  21 - ; 22 - ; 23 - ; 24 - ; 25 -
  21 - B; 22 - A; 23 - A; 24 - B; 25 - D
 • Câu 26 - 30:

  Trả lời:
  26 - ; 27 - ; 28 - ; 29 - ; 30 -
  26 - C; 27 - D; 28 - C; 29 - D; 30 - C
 • Câu 31 - 35:

  Trả lời:
  31 - ; 32 - ; 33 - ; 34 - ; 35 -
  31 - C; 32 - D; 33 - A; 34 - A; 35 - B
 • Câu 36 - 40:

  Trả lời:
  36 - ; 37 - ; 38 - ; 39 - ; 40 -
  36 - D; 37 - B; 38 - A; 39 - A; 40 - B
 • II. PHẦN TỰ LUẬN
  Câu 1:
 • Câu 2:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 414
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 12

  Xem thêm