Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Địa lý lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2013 - 2014

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Địa lý lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2013 - 2014 là đề kiểm tra đầu năm lớp 11 nhằm đánh giá chất lượng học sinh, giúp các bạn ôn tập và hệ thống lại kiến thức Địa lý hiệu quả, từ đó bước vào năm học mới một cách đầy tự tin và chủ động.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2013 - 2014 (Đề 01)

 • PHẦN TRẮC NGHIỆM
  Câu 1:
  Các nước nào sau đây thuộc nhóm nước công nghiệp mới (NIC)?
 • Câu 2:
  Tỉ trọng GDP trong khu vực III chiếm trên 70% thuộc nhóm nước nào sau đây?
 • Câu 3:
  Tuổi thọ trung bình 76 tuổi là của nhóm nước nào sau đây?
 • Câu 4:
  Tốc độ tăng trưởng của thương mại so với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế là?
 • Câu 5:
  Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng nhanh chủ yếu là trong lĩnh vực nào?
 • Câu 6:
  Nắm trong lượng của cải vật chất rất lớn, có khả năng chi phối kinh tế thế giới là:
 • Câu 7:
  Dân số thế giới năm 2005 là
 • Câu 8:
  Tỉ suất gia tăng của dân số thế giới là:
 • Câu 9:
  Trong 100 năm qua trái đất nóng lên bao nhiêu độ?
 • Câu 10:
  Tầng Ozon ở độ cao bao nhiêu?
 • PHẦN TỰ LUẬN
  Câu 1:
  Chứng minh rằng: quá trình toàn cầu hóa làm cho thương mại thế giới phát triển mạnh
  - Tốc độ tăng trưởng của thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng nền kinh tế
  - Tổ chức thương mại TG (150 thành viên, 1/2007):
  + Chi phối 95% hoạt động thương mại TG
  + Thúc đẩy tự do hóa thương mại
 • Câu 2:
  Dân số tăng nhanh dẫn đến những hậu quả gì?
  • Kinh tế: gây sức ép, cản trở sự phát triển kinh tế, thu nhập bình quân thấp
  • Xã hội: thiếu chổ ở, thiếu việc làm, sức ép CSHT, y tế, giáo dục các tệ nạn xã hội, …
  • Môi trường: ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên…
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 174
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 11 Xem thêm