Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11: Liên Minh Châu Âu - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11: Liên Minh Châu Âu - Phần 1 với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 • Câu 1.

  Một tổ chức liên kết kinh tế khu vực có nhiều thành công trên thế giới và hiện nay trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới là

 • Câu 2.

  Thời điểm được coi là năm ra đời của Liên minh Châu Âu là

 • Câu 3.

  Cộng đồng châu Âu (EU) được thành lập trên cơ sở hợp nhất cộng đồng than và thép châu Âu, cộng đồng kinh tế châu Âu, cộng đồng nguyên tử châu Âu vào năm

 • Câu 4.

  Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm

 • Câu 5.

  Từ 6 nước thành viên ban đầu, đến đầu năm 2007 EU đã có số nước thành viên là

 • Câu 6.

  Mục đích của EU là xây dựng, phát triển một khu vực

 • Câu 7.

  Ba trụ cột của EU theo hiệp hội MAXTRICH là

 • Câu 8.

  Dẫn đầu thế giới về thương mại hiện nay là

 • Câu 9.

  Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP năm 2004 của EU là

 • Câu 10.

  Năm 2004, tỉ trọng của EU trong xuất khẩu của thế giới chiếm

 • Câu 11.

  Nhận xét đúng về tỉ trọng của EU so với Hoa Kỳ và Nhật Bản trong xuất khẩu của thế giới vào năm 2004 là

 • Câu 12.

  Năm 2005, số dân của EU là

 • Câu 13.

  Nhận xét đúng về số dân của EU so với Hoa Kỳ và Nhật Bản vào năm 2005 là

 • Câu 14.

  Nhận xét không đúng về GDP của EU so với Hoa Kỳ và Nhật Bản vào năm 2004 là

 • Câu 15.

  Năm 2004, so với toàn thế giới dân số của EU chiếm

 • Câu 16.

  Năm 2004, ngành sản xuất ô tô của EU chiếm

 • Câu 17.

  Trong tổng GDP của thế giới vào năm 2004, tỉ trọng của EU chiếm

 • Câu 18.

  Năm 2004, trong viện trợ phát triển thế giới, tỉ trọng của EU chiếm

 • Câu 19.

  Năm 2004, trong tiêu thụ năng lượng của thế giới, EU chiếm

 • Câu 20.

  Bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển hiện nay là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 2.571
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 11 Xem thêm