Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 4 có đáp án

Mời các em học sinh lớp 4 tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để tiếp tục thử tài với vòng thi thứ 13 của Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic năm 2015 - 2016. Vận dụng kiến thức và kỹ năng giải Toán của mình để hoàn thành bài test với kết quả cao nhé!

Đề thi học kì 2 lớp 4

 • Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

  Trả lời:
  Các cặp giá trị bằng nhau là:
  (1) = ......; (2) = .......; (3) = ......; (4) = .......; (5) = .......; (6) = .......; (8) = ........; (9) = .........; (10) = .......; (12) = ..........
  (1) = (7); (2) = (16); (3) = (20); (4) = (15); (5) = (18); (6) = (11); (8) = (17); (9) = (14); (10) = (19); (12) = (13) (7); (16); (20); (15); (18); (11); (17); (14); (19); (13)
 • Bài 2: Đi tìm kho báu
  Câu 2.1:
  Trong các số: 95230; 97230; 94230; 93210, số chia hết cho 2; 5 và 9 là: ..........
  94230
 • Câu 2.2:
  Trong các số 15297; 9405; 18072; 25128, số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là: .............
  15297
 • Câu 2.3:
  Tìm hai chữ số x; y sao cho x45y chia hết cho 2; 5 và 9.
  Trả lời:
  x = ........; y = .........
  Dùng dấu ";" để ngăn cách giữa các đáp số.
  9; 0
 • Câu 2.4:
  Diện tích hình bình hành có độ dài đáy bằng 25cm, chiều cao bằng 2dm là: .............. dm2.
  5
 • Câu 2.5:
  Tìm số tự nhiên A, biết rằng A là số nhỏ nhất có hai chữ số mà khi chia A cho 2; 3; 5 hoặc 9 đều có số dư là 1.
  Trả lời: 
  A = ..........
  91
 • Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
  Câu 3.1:
  65dam28m2 = ............... m2.
  6528
 • Câu 3.2:
  Trong các số 5694; 1809; 20745; 5972, số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là: ...........
  5694
 • Câu 3.3:
  Một hình bình hành có diện tích là 2160cm2 và chiều cao là 24cm.
  Độ dài đáy của hình bình hành là ..........
   cm.
  90
 • Câu 3.4:
  Trong các số 25174; 30582; 47930; 5098, số chia hết cho 9 là: ...............
  30582
 • Câu 3.5:
  Số 45327 cộng với số lớn nhất có 3 chữ số rồi chia cho 9 có số dư là: .............
  3
 • Câu 3.6:
  Độ dài đáy của một hình bình hành bằng 48cm, gấp 3 lần chiều cao. Diện tích của hình bình hành đó là: .........cm2.
  768
 • Câu 3.7:
  Tìm chữ số a để  chia hết cho 5 và 9. 
   Trả lời: a = .............
  5
 • Câu 3.8:
  Số tự nhiên A khi chia cho 9 thì có số dư là 7. Số dư khi chia A cho 3 là: .............
  1
 • Câu 3.9:
  Tìm số dư của phép chia A cho 9, biết A là số tự nhiên gồm 2015 chữ số 4. 
   Trả lời: Số dư khi chia A cho 9 là ..............
  5
 • Câu 3.10:
  Ba xe chở hàng cùng xuất phát một lúc tại ga A để chuyển hàng đi. Xe thứ nhất cứ sau 6 ngày thì quay lại ga A; xe thứ hai cứ sau 8 ngày thì quay lại ga A; xe thứ ba cứ sau 10 ngày thì quay lại ga A. Hỏi ít nhất sau bao lâu cả 3 xe lại xuất phát cùng một lúc tại ga A? 
  Trả lời:
  Thời gian ít nhất để 3 xe lại cùng xuất phát một lúc tại ga A là .............
   ngày.
  24
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
204 7.103
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm