Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán tiếng Anh trên mạng lớp 4  

Violympic Toán Tiếng Anh là một hình thức thi mới giúp các em vừa rèn luyện kĩ năng giải Toán vừa rèn luyện kĩ năng đọc hiểu Tiếng Anh. Tham gia làm ngay bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để thử sức mình nhé! Hi vọng bài test sẽ là một tài liệu bổ ích cho các em học sinh lớp 4 trong quá trình ôn tập. Chúc các em học tốt! 

 • Bài 1: Fill in the blank with the suitable number
  Question 1:
  How many hours are there in 4 days?
  Answer: 
  There are ............. hours.
  96
 • Question 2:
  Calculate: 672g – 276g = ........... g.
  396
 • Question 3:
  How many years are in 3 century? 
  Answer: There are ............ years.
  300
 • Question 4:
  There are ................ days in May.
  31
 • Question 5:
  Emily write down how many kilometers she walked each day.

  How many kilometers did she walk on Sunday? 
  Answer: ............ kilometers.
  8
 • Question 6:
  765 + … = 459 + 541
  The missing number is ..........
  235
 • Question 7:
  Write forty-six thousand and fifty using digits.
  Answer: ................
  46050 46 050
 • Bài 2: Cóc vàng tài ba: Choose the most suitable answer in 4 available answers.
  Question 1:
  1/4 century = ........... years.
  The missing number is ..............
 • Question 2:
  What time does the clock shown?
 • Question 3:
  Find x such that x + 215 = 432
  Answer: 
  x = ..........
 • Question 4:
  5kg = ........... g.
  The missing number is ...............
 • Question 5:
 • Question 6:
  5250g + 1750g = ............kg
  The missing number is ..............
 • Question 7:
  If m = 7 then 2000 x 3 + 2000 x m = ..........
 • Question 8:
  The average of 75 and M is 82. The value of M is ............
 • Question 9:
  Today is September 2nd, four days ago is ............
 • Question 10:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
118 4.585
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm