Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 3 năm 2015 - 2016

Cuộc thi giải toán trên mạng - Violympic 2016 - 2017 là một cuộc thi vô cùng thú vị và hấp dẫn dành cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Tham gia làm bài test Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 3 năm 2015 - 2016 để kiểm tra kiến thức của mình ngay nhé. Chúc các em học tập tốt!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 4 năm 2015 - 2016

 

 • Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần.


  Trả lời: 
  ........... <........... < ................ < ........... < ............ < ................
  724 < 765 < 868 < 896 < 898 < 932 < 957 < 985 < 5648 < 5682 < 54678 < 55644 < 55692 < 55722 < 55746 < 64678 < 676462 < 676464 < 676468 < 676488
 • Bài 2: Vượt chướng ngại vật
  Câu 1: 
  Tính giá trị biểu thức: x + 5 + y + 5 + x + 5 + y + 5 với x + y = 20. 
  Trả lời:
  Giá trị biểu thức là: ..........
  60
 • Câu 2:
  Tìm x, biết: x : 5 - 6666 = 1111. 
  Trả lời:
  x = ...........
  38885
 • Câu 3:
  Tính giá trị biểu thức: 318 - 17 x 6 + 456 : 3 = ? 
  Trả lời:
  Giá trị biểu thức là: ................
  368
 • Câu 4:
  Tìm y, biết: y : 2 x 5 + 1234 = 2234.
  Trả lời:
  y = ...........
  400
 • Câu 5:
  Khi viết các số tự nhiên từ 97 đến 109 cần dùng bao nhiêu chữ số?
  Trả lời: 
  Khi viết các số tự nhiên từ 97 đến 109 cần dùng ............ chữ số.
  36
 • Câu 6:
  Khi viết các số tự nhiên từ 90 đến 108 cần dùng bao nhiêu chữ số?
  Trả lời:
  Khi viết các số tự nhiên từ 90 đến 108 cần dùng .............. chữ số.
  47
 • Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ
  Câu 1: 
  Số 3 triệu có số chữ số là:
 • Câu 2:
  Số chín triệu năm trăm bảy mươi ngìn có số chữ số là:
 • Câu 3:
  Số ba mươi tám triệu có số chữ số là:
 • Câu 4:
  Số mười hai triệu tám trăm nghìn có số chữ số là:
 • Câu 5:
  Số hai trăm triệu có số chữ số là:
 • Câu 6:
  Số năm trăm ba mươi tám triệu có số chữ số là:
 • Câu 7:
  Số ba trăm chín mươi có số chữ số 0 là:
 • Câu 8:
  Số chín trăm có số chữ số 0 là:
 • Câu 9:
  Số ba nghìn một trăm có số chữ số 0 là:
 • Câu 10:
  Số hai mươi ba nghìn có số chữ số 0 là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
105 4.257
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm