Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 6

Mời các bạn tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để ôn tập và rèn luyện, chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo của Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic năm 2015 - 2016. Qua bài test này bạn sẽ được làm quen với các dạng câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong đề thi. Phần cuối bài test có sẵn đáp án giúp các bạn dễ dàng so sánh và đối chiếu kết quả. Chúc các bạn thi tốt!

 • Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (....)
  Câu 1.1:
  Tìm y, biết: (47 - y).4 = 92
  Trả lời: 
  y = ...............
  24
  (47 - y).4 = 92
  47 - y = 23
  y = 47 - 23 
  y = 24
 • Câu 1.2:
  Tính: 30 + 31 + 32 + ............ + 40 = ................
  385
 • Câu 1.3:
  Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là: .................
  1023
 • Câu 1.4:
  Số phần tử của tập hợp A = {x ∈ N*Ix < 32} là: ..............
  32
 • Câu 1.5:
  Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là: ................
  450
 • Câu 1.6:
  Số phần tử của tập hợp các số có hai chữ số chia hết cho 3 là: ....................
  30
 • Câu 1.7:
  Tính: 8 + 10 + 12 + ........... + 112 + 114 = .................
  3294
 • Câu 1.8:
  Thống kê điểm 10 môn Toán trong học kì 1 của lớp 6A người ta thấy: có 40 học sinh đạt ít nhất một điểm 10; 27 học sinh đạt ít nhất hai điểm 10; 19 học sinh đạt ít nhất ba điểm 10; 14 học sinh đạt ít nhất bốn điểm 10 và không có học sinh nào đạt được năm điểm 10 hoặc nhiều hơn. Tổng số điểm 10 môn Toán lớp 6A đạt được trong học kì 1 là: .............
  100
 • Câu 1.9:
  Cho một số chẵn có bốn chữ số, trong đó chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục lập thành một số gấp ba lần chữ số hàng nghìn và gấp hai lần chữ số hàng đơn vị.
  Số đã cho là: .....................
  4126
 • Câu 1.10:
  Biết n! = 1.2.3.....n
  Tính 1.1! + 2.2! + 3.3! +4.4! + 5.5! = .............
  719
 • Bài 2: Đi tìm kho báu
  Câu 2.1:
  Tính nhanh: 367 + 129 + 133 + 371 + 17 = ..............
  1017
 • Câu 2.2:
  Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị và tổng hai chữ số bằng 12.
  Số phần tử của A là: ................
  3
 • Câu 2.3:
  Tính: 20 + 21 + 22 + 23 + ....... + 29 = ............
  245
 • Câu 2.4:
  Tính: 532.37 + 34.532 + 29.532 = ...............
  53200 53 200
 • Câu 2.5:
  Tìm x ∈ N, biết: 10 + (2x - 1): 3 = 13.
  Trả lời:
  x = ...............
  2
 • Bài 3: Tìm các cặp bằng nhau


  Trả lời:
  Các cặp bằng nhau là: 
  (1) = ..........; (2) = .............; (3) = ............; (4) = .............; (5) = ..........; (6) = ..........; (8) = ..........; (9) = .........; (12) = ............; (13) = ............;
  Dùng dấu ";" để ngăn cách giữa các cặp giá trị.
  (1) = (16); (2) = (11); (3) = (15); (4) = (7); (5) = (14); (6) = (10); (8) = (18); (9) = (17); (12) = (20); (13) = (19) (16); (11); (15); (7); (14); (10); (18); (17); (20); (19)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
44 3.304
Sắp xếp theo
  Luyện thi trực tuyến Xem thêm