Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 2 năm 2015 - 2016

Cuộc thi giải Toán trên mạng - Violympic năm 2016 - 2017 đã chính thức bắt đầu. Mời quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 8 tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 2 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để ôn tập và chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo của cuộc thi. Hi vọng bài test sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn đạt kết quả cao trong cuộc thi. Chúc các bạn thi tốt!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 3 năm 2015 - 2016

 • Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm (Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
  Câu 1.1:
  Hệ số của xtrong 4x+ 7x+ 9x + 11xlà: .............
  7
 • Câu 1.2:
  Giá trị của x thỏa mãn biểu thức: 4x- 12x - 1 = -10 là x = .................
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
  1,5
 • Câu 1.3:
  Giá trị của biểu thức 3x(x- 6x+ 26)với x = 5 là: ..............
  75
 • Câu 1.4:
  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 4x- 4x - 999 + 4x(1 + x3) là: .............
  -1000
 • Câu 1.5:
  Giá trị của biểu thức a3(a- 8) + 13a tại a = 1 là: .............
  6
 • Câu 1.6:
  Kết quả của phép nhân: (x - 2)(x- 3x + 2) là một đa thức có hệ số của x là: .............
  8
 • Câu 1.7:
  Giá trị x và y thỏa mãn: x- 2x + y+ 4y + 5 = 0 là (x; y) = ..............
  1; -2
 • Câu 1.8:
  Hệ số x trong biểu thức B = (2x + 7)+ (3x - 2)(2x + 5) là: ................
  39
 • Câu 1.9:
  Giá trị lớn nhất của biểu thức A = -4x+ 12x - 2 là: .............
  7
 • Câu 1.10:
  Ba số a; b; c có tổng bằng 9 và có tổng các bình phương bằng 53 thì giá trị của biểu thức A = 3(ab + bc + ca) bằng: ..............
  42
 • Bài 2: Vượt chướng ngại vật
  Câu 2.1:
  Cho tứ giác MNPQ có góc M = 111o; N = 89o; P = 96o.
  Số đo góc Q là: ...............o.
  64o 64 64 độ
 • Bài 2: Vượt chướng ngại vật
  Câu 2.1:
  Cho tứ giác MNPQ có góc M = 111o; N = 89o; P = 96o.
  Số đo góc Q là: ...............o.
  64o 64 64 độ
 • Câu 2.2:
  Hiệu bình phương của hai số tự nhiên liên tiếp là 15. Số tự nhiên lớn trong hai số đó là: .............
  8
 • Câu 2.3:
  Giá trị x thoả mãn: (x + 2)- (x + 5)(x+ x - 3) = 5 là x = ............
  Nhập kết quả dưới dạng số phân số tối giản.
  23/10
 • Câu 2.4:
  Tứ giác ABCD có góc A = 95o, các góc ngoài tại hai đỉnh C và D có số đo lần lượt là 83và 93o. Số đo góc B của tứ giác ABCD là: ..............o.
  8 8 độ
 • Câu 2.5:
  Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = 14cm, đáy lớn CD có độ dài gấp đôi đáy nhỏ, đường cao AH bằng nửa tổng hai đáy. Bình phương độ dài cạnh bên của hình thang đó bằng: .............
  490
 • Câu 2.6:
  Cho tam giác ABC cân tại A. Trên hai cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho BM = CN. Biết A = 62o. Số đo góc BMN là: ..............o.
  121 121 độ
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 1.554
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm