Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 6 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 8 có đáp án

Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của các em học sinh. Cùng tham gia thử sức với cuộc thi này qua bài test Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 6 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để kiểm tra trình độ kiến thức toán học của mình và chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo bạn nhé!

 • Bài 1: Vượt chướng ngại vật
  Câu 1.1:
  Một hình thang có hai đáy bằng nhau thì:
 • Câu 1.2:
  Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N lần lượt là các điểm đối xứng của A qua B và D, khi đó MN = kDB. Vậy k = .............
  2
 • Câu 1.3:
  Tập nghiệm của đa thức: x+ 3x+ xlà S = {.....}
  Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
  -1; 0
 • Câu 1.4:
  Cho 2 số tự nhiên a và b. Biết rằng a + b = √ab và 2(a + b) = ba 
  Vậy a - b = ..............
  7
 • Câu 1.5:
  Cho x, y nguyên thỏa mãn x+ 4x + y- 12 = 0
  Khi đó giá trị lớn nhất P = x+ ylà Pmax = ..................
  36
  x+ 4x + y- 12 = 0
  => (x + 2)= (4 - y)(4 + y)
  Vì x, y thuộc Z => 4 - y = 4 + y => y = 0 => (x + 2)= 16
  x + 2 = 4 => x = 2
  hoặc x + 2 = -4 => x = -6
  Vậy Pmax = x+ y= (-6)= 36 khi x = -6 và y = 0
 • Câu 1.6:
  Cho A = 9x+ 4y+ 54x - 36y - 12xy + 90 
  A đạt giá trị nhỏ nhất tại x = ay + b. 
  Khi đó a + b = ...............
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.
  -7/3
 • Bài 2: Hãy điền kết quả thích hợp vào chỗ (....)
  Câu 2.1: 
  Hệ số của xtrong khai triển (2x - 1/3)là: ...................
  -4
 • Câu 2.2:
  Hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 8cm. Chu vi của hình vuông là: .............. cm.
  32
 • Câu 2.3:
  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 2x- 8x + 5 là: ................
  -3
 • Câu 2.4:
  Hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 3cm và 4cm thì độ dài đường chéo là: .............. cm.
  5
 • Câu 2.5:
  Giá trị lớn nhất của: 8x - 2x+ 5 là: ...............
  13
 • Câu 2.6:
  Giá trị lớn nhất của 8x - 2x+ 5 đạt tại x = ................
  2
 • Câu 2.7:
  Cho phân thức Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 6
  Tập hợp các giá trị của x để phân thức A không xác định là: {...........}
  Nhập kết quả theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
  -7; 8
 • Câu 2.8:
  Giá trị của biểu thức A = 3x- 6x + 1 tại x = 3 là: A = ...................
  10
 • Câu 2.9:
  Hình vuông có độ dài đường chéo là 15cm thì chu vi hình vuông đó là ...................cm.
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy.
  42,4 42,4cm 42,4 cm
 • Câu 2.10:
  Hãy điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ (....)
  Cho hai phân thức  Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 6
  So sánh A và B ta được: A ............. B
  =
 • Bài 3: Chọn cặp giá trị bằng nhau
  Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 6
  Trả lời:
  Các cặp giá trị bằng nhau là:
  (1) = ......; (2) = .....
  Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được các cặp giá trị bằng nhau
  (1) = (8); (2) = (17); (3) = (13); (4) = (18); (5) = (20); (6) = (11); (7) = (16); (9) = (14); (10) = (12); (15) = (19) (8); (17); (13); (18); (20); (11); (16); (14); (12); (19)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 1.196
Sắp xếp theo

  Luyện thi trực tuyến

  Xem thêm