Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 7

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao

VnDoc giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 nâng cao Tuần 7 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là bài tập nâng cao môn Toán dành cho các bạn học sinh có học lực khá giỏi, giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng bài nâng cao môn Toán khác nhau.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 7 là đề trực tuyến, các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1: “Chín triệu bốn trăm sáu mươi bảy nghìn ba trăm hai mươi sáu” biểu thị số:
 • Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4 tấn 12 yến = ….kg là:
 • Câu 3: Giá trị của biểu thức M = 14 x a + 14 x b + 14 x c với a = 1, b = 2 và c = 3 là:
 • Câu 4: Quy luật của dãy số 1, 5, 9, 13, 17, ….là:
 • Câu 5: Không thực hiện phép tính, biểu thức nào dưới đây có kết quả bằng với biểu thức: 672 + (163 + 578)?

 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Thực hiện phép tính:
 • a) (1563 + 4722) + 2637 =
  8922
  a) (1563 + 4722) + 2637 = (1563 + 2637) + 4722 = 4200 + 4722 = 8922
 • b) 83672 – 11639 x 5 =
  25477
  b) 83672 – 11639 x 5 = 83672 – 58195 = 25477
 • c) 4682 x 2 + 1637 x 4 =
  15912
  c) 4682 x 2 + 1637 x 4 = 9364 + 6548 = 15912
 • d) (4672 x 2 + 1675) : 3 =
  3673
  d) (4672 x 2 + 1675) : 3 = (9344 + 1675) : 3 = 11019 : 3 = 3673
 • Bài 2: Tìm X, biết:
 • a) X : 4 + 2563 = 2748
  X =
  740

  a) X : 4 + 2563 = 2748

  X : 4 = 2748 – 2563

  X : 4 = 185

  X = 185 x 4

  X = 740

 • b) 8672 – X x 5 = 2782
  X =
  1178

  b) 8672 – X x 5 = 2782

  X x 5 = 8672 – 2782

  X x 5 = 5890

  X = 5890 : 5

  X = 1178

 • c) X - 2673 = 8367 - 6477
  X =
  4563

  c) X - 2673 = 8367 – 6477

  X - 2673 = 1890

  X = 1890 + 2673

  X = 4563

 • d) X – 4562 x 2 = 1368
  X =
  10492

  d) X – 4562 x 2 = 1368

  X – 9124 = 1368

  X = 1368 + 9124

  X = 10492

 • Bài 4: Cho hai biểu thức:

  A = 627 x a - 173 x b + 274 x c và B = 383 x a + 163 x b – 247 x c.

  Tính giá trị của A và B với a = 8, b = 3 và c = 4.

 • A = ........
  5593
  A = 627 x 8 – 173 x 3 + 274 x 4 = 5016 – 519 + 1096 = 4497 + 1096 = 5593
 • B =
  2565
  B = 383 x 8 + 163 x 3 – 247 x 4 = 3064 + 489 – 988 = 3553 – 988 = 2565
 • Bài 5: Trung bình cộng số thóc ở hai kho là 80 tấn. Nếu thêm vào kho thứ nhất 12 tấn và kho thứ hai 8 tấn thì số thóc ở mỗi kho bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc?
 • Số thóc ban đầu ở kho thứ nhất là:........... (tấn)
  78
 • Số thóc ban đầu ở kho thứ hai là: ........... (tấn)
  82

  Tổng số thóc ban đầu ở hai kho là:

  80 x 2 = 160 (tấn)

  Tổng số thóc lúc sau ở hai kho là:

  160 + 12 + 8 = 180 (tấn)

  Số thóc ở hai kho lúc sau là:

  180 : 2 = 90 (tấn)

  Số thóc ban đầu ở kho thứ nhất là:

  90 – 12 = 78 (tấn)

  Số thóc ban đầu ở kho thứ hai là:

  90 – 8 = 82 (tấn)

  Đáp số: kho thứ nhất 78 tấn thóc, kho thứ hai 82 tấn thóc

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
24 909
Sắp xếp theo
  Toán lớp 4 Xem thêm