Trắc nghiệm bài Bạn đến chơi nhà

Đề trắc nghiệm Ngữ văn 7 có đáp án

Mời các em học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn 7 bài Bạn đến chơi nhà do VnDoc.com đăng tải sau đây. Đề trắc nghiệm Văn có 10 câu hỏi trắc nghiệm được để dưới dạng trực tuyến cho các em ôn tập và kiểm tra đáp án sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tài liệu Trắc nghiệm Ngữ văn 7 trên VnDoc bao gồm tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Văn theo bài cho các em ôn tập, sẽ là tài liệu hữu ích cho các em ghi nhớ kiến thức từng bài, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm bài Bạn đến chơi nhà

 • Câu 1. Bạn đến chơi nhà thuộc thể thơ gì?
 • Câu 2. Thể thơ của bài giống với thể thơ của bài thơ nào sau đây:
 • Câu 3. Bài thơ Bạn đến chơi nhà là của tác giả?
 • Câu 4. Trong các dòng sau, dòng nào là thành ngữ?
 • Câu 5. Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ “cả” trong câu “Ao sâu nước cả khôn chài cá”
 • Câu 6. Từ câu thơ thứ hai đến câu sáu, tác giả nói về sự thiếu thốn về vật chất nhằm mục đích gì?
 • Câu 7. Bài thơ có cụm từ “ta với ta” giống hệt về ý nghĩa của cụm từ này trong bài Qua Đèo Ngang, đúng hay sai?
 • Câu 8. Nhận xét về tình bạn của Nguyễn Khuyến trong bài thơ Bạn đến chơi nhà?
 • Câu 9. Nội dung chính của bài thơ Bạn đến chơi nhà là gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 816
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Ngữ Văn 7 Online

Xem thêm