Trắc nghiệm phát âm Tiếng Anh đuôi ed Online

Bài tập phát âm đuôi "ED" trong Tiếng Anh có đáp án

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến về phát âm đuôi "ED" có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh năm 2022 do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Bài trắc nghiệm tiếng Anh về đuôi ed có đáp án gồm nhiều câu hỏi về phát âm khác nhau giúp bạn đọc ôn tập và củng cố kiến thức đã học về cách phát âm đuôi "_ed" trong Tiếng Anh. Chúc bạn đọc luyện tập hiệu quả.

Một số bài tập ôn tập Tiếng Anh khác:

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60.
 • 61.
 • 62.
 • 63.
 • 64.
 • 65.
 • 66.
 • 67.
 • 68.
 • 69.
 • 70.
 • 71.
 • 72.
 • 73.
 • 74.
 • 75.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
48 16.473
Sắp xếp theo
  Tiếng Anh cho người lớn Xem thêm