Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVII

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVII do VnDoc sưu tầm và biên soạn, tài liệu hỗ trợ học tự luyện ở nhà với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử khác nhau.

 • 1
  Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do
 • 2
  Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình nào?
 • 3
  Nhà Mạc tập trung xây dựng một lực lượng quân đội mạnh nhằm đích chính là?
 • 4
  Thế kỉ XVI, nước ta ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện
 • 5
  Chiến tranh Nam – Bắc triều kết thúc vào năm nào?
 • 6
  Trong giai đoạn lịch sử này, tình hình nào tạo điều kiện cho chúa Trịnh lấn át quyền vua Lê
 • 7
  Cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến ở nước ta, kéo dài trong gần 50 năm của thế kỉ XVII là
 • 8
  Con sông lịch sử chia cắt đất nước thành Đàng trong và Đàng ngoài
 • 9
  Ý nào không phản ánh đúng những biến đổi lớn của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XVI – XVIII?
 • 10
  Đất nước ta bị chia cắt trong những thế kỉ XVI – XVIII là do
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 2.610
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 10 Xem thêm