Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế XVI-XVIII

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế XVI-XVIII là tài liệu tham khảo hữu ích đối với học sinh trong quá trình tự ôn luyện bài học tại nhà, nâng cao thành tích học tập môn Sử lớp 10.

 • 1
  Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của nông nghiêp nước ta cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI
 • 2
  Sau thời kì loạn lạc kéo dài, tình hình nông nghiệp nước ta dần ổn định phát triển trở lại vào thời gian nào?
 • 3
  Đến thế kỉ XVII, lãnh thổ đất nước ta được mở rộng về phía
 • 4
  Những nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là
 • 5
  Điểm mới thể hiện sự phát triển của thủ công nghiệp ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là
 • 6
  Câu ca sau chứng tỏ điều gì
  Đình Bảng bán ấm, bán khay
  Phù Lưu họp chợ mỗi ngày một đông.
 • 7
  Điểm mới thể hiện sự phát triển của thương nghiệp ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là
 • 8
  Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngoại thương ở nước ta phát triển mạng mẽ trong các thế kỉ XVI – XVIII là gì?
 • 9
  Nét mới về ngoại thương ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là
 • 10
  Từ giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương nước ta dần suy yếu vì
 • 11
  Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhất của nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là
 • 12
  Trung tâm trao đổi, buôn bán sầm uất nhất Đàng Trong là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 2.701
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 10 Xem thêm