Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ Quốc cuối thế kỉ XVIII

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ Quốc cuối thế kỉ XVIII do VnDoc sưu tầm và biên soạn, tài liệu hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học cũng như rèn luyện nâng cao kết quả học môn Sử.

 • 1
  Ý nào không phải là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phát triển nông dân Tây Sơn?
 • 2
  Phong trào Tây Sơn nổ ra vào năm nào?
 • 3
  Phong trào Tây Sơn bắt đầu từ địa phương nào
 • 4
  Từ năm 1771 đến năm 1783, thành tựu mà nghĩa quân Tây Sơn đạt được là
 • 5
  Nguyên cớ để quân Xiêm kéo sang xâm lược nước ta vào năm 1785 là
 • 6
  Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm là
 • 7
  Sử cũ viết: “Người Xiêm sau trận thua năm Giáp Thìn (đầu năm 1785), ngoài miệng tuy nói khoác nhưng trong bụng thì sợ quân Tây Sơn như sợ cọp”, chứng tỏ điều gì?
 • 8
  Sau khi làm chủ hầu hết các vùng Đàng Trong, lịch sử đặt ra cho phong trào Tây Sơn nhiệm vụ gì
 • 9
  Trong những năm 1786 – 1788, với việc đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh – Lê, đóng góp của phong trào Tây Sơn là gì?
 • 10
  Kẻ “rước quân Thanh về giày xéo đất nước” là
 • 11
  Cuộc kháng chiến chống quân Thanh giành thắng lợi vào năm nào
 • 12
  Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi là
 • 13
  Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh diễn ra ở đâu?
 • 14
  Phong trào Tây Sơn mang tính chất
 • 15
  Hãy đưa ra lựa chọn phương án phù hợp để hoàn thiện nội dung sau về phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước
  Năm 1771, một cuộc khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn thượng đạo (thuộc An Khê, tính Gia Lai) do……lãnh đạo. Sau nhiều năm chiến đấu kiên cường, nghĩa quân đã………..phần đất từ Quảng Nam trở vào. Từ sau chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, về cơ bản quân Tây Sơn đã làm chủ được toàn bộ…………..Trong những năm 1786 – 1788, phong trào Tây Sơn lần lượt đánh đổ……………….làm chủ toàn bộ đất nước.
 • 16
  Ý nào không phản ánh đúng biện pháp của vương triều Tây Sơn để ổn định và phát triển đất nước sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Thanh?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 5.826
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 10 Xem thêm