Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10

VnDoc gửi đến các bạn tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII được biên soạn kỹ lưỡng, nhằm hỗ trợ quá trình tự học tại nhà, ôn luyện lý thuyết cũng như làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn Sử.

 • 1
  Hệ tư tưởng hay tôn giáo giữ địa vị thống trị ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là
 • 2
  Trong các thế kỉ XVI – XVIII, tôn giáo mới được truyền bá vào nước ta là
 • 3
  Đạo Thiên Chúa được truyền bá vào nước ta thông qua
 • 4
  Thiên Chúa giáo bắt đầu truyền bá vào nước ta từ khi nào?
 • 5
  Cơ sở khẳng định trong các thế kỉ XVI – XVIII, Thiên Chúa giáo đã trở thành một tôn giáo lan truyền trong cả nước là
 • 6
  Chữ Quốc ngữ xuất hiện ở nước ta từ thời gian nào và có đặc điểm gì?
 • 7
  Lúc đầu, Quốc ngữ ra đời xuất phát từ nhu cầu nào?
 • 8
  Nội dung giáo dục ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII chủ yếu là
 • 9
  Ý không phản ánh đúng sự hạn chế trong nội dung giáo dục nước ta ở các thế kỉ XVI – XVIII là
 • 10
  Khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVI – XVIII không có điều kiện phát triển chủ yếu là do
 • 11
  Trong các thế kỉ XVI – XVIII, nền văn học nước ta tồn tạo nhiều bộ phận phong phú, ngoại từ
 • 12
  Nghệ thuật dân gian ở các thế kỉ XVI – XVIII chủ yếu phản ánh điều gì
 • 13
  Tác phẩm điêu khắc gỗ tiêu biểu nhất ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là
 • 14
  Bộ phận văn học rất phát triển ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là
 • 15
  Bộ quốc sử tiêu biểu của Việt Nam thời phong kiến là
 • 16
  Nét nổi bật về tình hình kĩ thuật Việt Nam trong các thế kỉ XVII – XVIII là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.482
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 10 Xem thêm