Trắc nghiệm Lịch Sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) do VnDoc sưu tầm và biên soạn, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố lý thuyết bài học và ôn luyện nhằm nâng cao thành tích học tập môn Sử.

 • 1
  Tên nước Việt Nam có từ bao giờ?
 • 2
  Vua Gia Long đã chia đất nước thành
 • 3
  Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh
 • 4
  Dưới triều Nguyễn, việc tuyển chọn quan lại được tiến hành theo phương thức nào
 • 5
  Tên gọi khác của bộ “Hoàng triều luật lệ” là
 • 6
  Ý nào không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của triều Nguyễn?
 • 7
  Nguyên nhân căn bản làm cho chính sách quân điền của nhà Nguyễn không thể thực hiện rộng rãi là
 • 8
  Nét nổi bật về tình hình thủ công nghiệp dưới triều Nguyễn là
 • 9
  Đến thế kỉ XIX, ở nước ta đã xuất hiện nghề thủ công mới nào?
 • 10
  Về tổng thể chính sách của nhà Nguyễn về kinh tế là
 • 11
  Hệ tư tưởng độc tôn dưới triều Nguyễn là
 • 12
  Nhà Nguyễn thực hiện chính sách “cấm đạo” đối với
 • 13
  Dưới thời Nguyễn, khoa thi hội đầu tiên được tổ chức vào năm nào?
 • 14
  Tác phẩm văn học chữ Nôm đặc biệt xuất sắc dưới thời nhà Nguyễn là
 • 15
  Nhiệm vụ sưu tầm, lưu trữ sách cổ và biên soạn các bộ sử chính thống dưới triều Nguyễn thuộc về
 • 16
  Tác phẩm Lịch triều hiến chương loại chí do ai biên soạn?
 • 17
  Thành tựu kiến trúc nổi tiếng dưới triều Nguyễn hiện nay được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 2.271
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 10 Xem thêm