Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân, với những câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết cũng như ôn luyện nâng cao thành tích học môn Sử.

 • 1
  Giai cấp thống trị dưới triều Nguyễn gồm
 • 2
  Hai Câu ca dao từ thời Nguyễn: “Con ơi mẹ bảo con này/ Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” cho chúng ta biết điều gì?
 • 3
  Cuộc khởi nghĩa do Cao Bá Quát lãnh đạo đã diễn ra vào thời gian nào?
 • 4
  Người lãnh đạo cuộc nổi dậy của binh lính chống triều đình là
 • 5
  Kết nối nhân vật lịch sử ở cột bên phải với địa danh ở cột bên trái cho phù hợp về các cuộc khởi nghĩa chống triều Nguyễn
  1. Phan Bá Vành        a) Phiên An (Gia Định)
  2. Cao Bá Quát         b) Sơn Nam hạ (Nam Định, Thái Bình,…)
  3. Lê Văn Khôi         c) Hn, Hưng Yên
 • 6
  Ý không phản ánh đúng chính xác điểm khác biệt của phát triển đấu tranh của nông dân thời Nguyễn so với những triều đại trước là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 508
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 10 Xem thêm