Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII do VnDoc sưu tầm và biên soạn, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố lý thuyết bài học và làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử khác nhau.

 • 1
  Cuối thế kỉ XVIII, tình hình kinh tế nước Pháp có đặc điểm gì nổi bật?
 • 2
  Ý nào không phản ánh đúng tình trạng của nền nông nghiệp Pháp trước cách mạng
 • 3
  Trước cách mạng, ở Pháp đã có các xí nghiệp với hàng nghìn công nhân thuộc các ngành
 • 4
  Ba đẳng cấp xã hội Pháp trước cách mạng gồm
 • 5
  Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của các đẳng cấp Quý tộc và tăng lữ?
 • 6
  Giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong Đẳng cấp thứ ba là
 • 7
  Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Pháp trước cách mạng là
 • 8
  Các nhà tư tưởng tiểu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng là
 • 9
  Vai trò của trào lưu Triết học Ánh sáng là gì?
 • 10
  Chế độ chính trị ở nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là
 • 11
  Nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp là
 • 12
  Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng tư sản là
 • 13
  Hội nghị ba đẳng cấp ở Pháp được triệu tập (5 – 1789) để
 • 14
  Ngày 14 – 7 – 1789 đã diễn ra sự kiện gì ở Pháp?
 • 15
  Sự kiện ngày 14 – 7 – 1789 đã đánh dấu
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 1.107
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 10 Xem thêm