Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (Số 1)

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 12

Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân với các quyền tự do cơ bản với những câu hỏi tổng hợp, đúc kết nội dung học được VnDoc sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau nhằm hỗ trợ các em học sinh trong quá trình ôn luyện trước khi thi học kì.

 • Câu 1
  Công an bắt giam người vì nghi ngờ lấy trộm xe máy là vi phạm quyền
 • Câu 2
  Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền
 • Câu 3
  Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền
 • Câu 4
  Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền
 • Câu 5
  Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền
 • Câu 6: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh A nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa ở lớp vào mặt học sinh B. Học sinh B tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh C đang đứng ngoài lên tiếng bênh vực học sinh A
  Hành vi của học sinh A đã vi phạm quyền gì đối với học sinh B
 • Câu 7
  "Những người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín không được giao nhầm cho người khác, không được để mất thư, điện tín của nhân dân." là một nội dung thuộc
 • Câu 8
  "Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có qui định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền." là một nội dung thuộc
 • Câu 9
  "Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước." là một nội dung thuộc
 • Câu 10
  "Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình trong các cuộc họp." là một nội dung thuộc
 • Câu 11
  "Quyền tự do ngôn luận là chuẩn mực của một xã hội mà trong đó nhân dân có tự do, dân chủ, có quyền lực thực sự." là một nội dung thuộc
 • Câu 12
  "Công dân có quyền đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về những vấn đề mình quan tâm." là một nội dung thuộc
 • Câu 13
  Xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật bảo đảm cho công dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do cơ bản là trách nhiệm của
 • Câu 14
  Tổ chức và xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân là trách nhiệm của A. Nhân dân. B. Công dân C. Nhà nước. D. Lãnh đạo nhà nước
 • Câu 15
  Phải học tập tìm hiểu nội dung các quyền tự do cơ bản để phân biệt hành vi đúng pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật là trách nhiệm của A. Nhân dân. B. Công dân C. Nhà nước. D. Lãnh đạo nhà nước
 • Câu 16
  Có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân là trách nhiệm của
 • Câu 17
  Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể
 • Câu 18
  Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể
 • Câu 19
  Đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền
 • Câu 20
  Đánh người gây thương tích là vi phạm quyền
 • Câu 21
  Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật qui định mối quan hệ cơ bản giữa
 • Câu 22
  Quyền bất khả xâm phạm được ghi nhận tại điều 71 Hiến pháp 1992 là
 • Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể nghĩa là, không ai ....(23)... nếu không có ...(24)... của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của ...(25)..., trừ trường hợp ...(26)...
 • Câu 23
 • Câu 24
 • Câu 25
 • Câu 26
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
60 17.355
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm