Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 bài 3 Online

Trắc nghiệm Công dân 12 bài 3

Trắc nghiệm môn Công dân lớp 12 bài 3 gồm các câu hỏi Công dân 12 có đáp án do giáo viên VnDoc tổng hợp, giúp học sinh lớp 12 dễ dàng nắm vững nội dung Công dân bình đẳng trước pháp luật.

Để tham khảo thêm nhiều đề thi và tài liệu học tập hay khác, trao đổi với thầy cô chương trình học lớp 12, mời các bạn tham gia nhóm: Ôn thi khối CTài liệu học tập lớp 12.

Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 có đáp án với nội dung trọng tâm môn Công dân 12 đồng thời kết hợp kiến thức mở rộng, giúp các em học sinh rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm phục vụ bài kiểm tra cũng như kì thi THPT Quốc gia quan trọng sắp tới.

 • Nội dung nào dưới đây không nói về công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ?
 • Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền kinh doanh là thể hiện công dân bình đẳng
 • Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân
 • Công dân bình đẳng trước pháp luật là
 • Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật thể hiện qua việc
 • Quyền bình đẳng của công dân được hiểu là
 • Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là
 • Văn kiện Đại hội VI Đảng cộng sản Việt Nam có viết: "... Mọi vi phạm đều được xử lý. Bất cứ ai vi phạm đều bị đưa ra xét xử theo pháp luật...". Nội dung trên đề cập đến
 • Điền vào chỗ trống:
  "Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau, nhưng mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào..."
 • Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong:
 • Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí:
 • Học tập là một trong những:
 • Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật thể hiện qua việc:
 • Việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của:
 • Công dân bình đẳng về ......(1)..... là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước ......(2).....và xã hội theo qui định của PL. Quyền của công dân không tách rời ......(3)........ công dân
 • Khẳng định "Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật" được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
 • Khẳng định nào sau đây là đúng?
 • Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi:
 • Điều 16 - Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 quy định:
 • Chủ thể nào dưới đây có trách nhiệm tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần bảo đảm cho công dân có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ?
 • Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân
 • Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
65 23.186
Sắp xếp theo

Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

Xem thêm