Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Trắc nghiệm Công dân 12 bài 7

Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ gồm các câu hỏi hỗ trợ học sinh học tốt môn Công dân 12 nâng cao thành tích học tập lớp 12, đồng thời ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2020 đạt kết quả cao.

Để tham khảo thêm nhiều đề thi và tài liệu học tập hay khác, trao đổi với thầy cô chương trình học lớp 12, mời các bạn tham gia nhóm: Ôn thi khối CTài liệu học tập lớp 12.

Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 có đáp án được xây dựng bám sát nội dung trọng tâm môn Công dân 12 đồng thời kết hợp kiến thức mở rộng, giúp các em học sinh rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm phục vụ bài kiểm tra cũng như kì thi THPT Quốc gia quan trọng sắp tới.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1
  Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là.
 • Câu 2
  Hiến pháp 1992 qui định mọi công dân
 • Câu 3
  Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt
 • Câu 4
  Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử
 • Câu 5
  Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?
 • Câu 6
  Mục đích của quyền khiếu nại là nhằm ...... quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
  Người khiếu nại không được sử dụng quyền lực nhà nước trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại nên họ không thể tự mình khôi phục lại những quyền và lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, do đó họ phải đề nghị cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiến hành giải quyết khiếu nại của họ theo thủ tục mà pháp luật quy định. 
 • Câu 7
  Mục đích của quyền tố cáo nhằm .......các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân.
 • Câu 8
  Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền bầu cử
 • Câu 9
  Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc bầu cử
 • Câu 10
  Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng
 • Câu 11
  "Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước." là
 • Câu 12
  Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang thực hiện quyền gì?
 • Câu 13
  “.... là quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào”.
 • "Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực ......(14)......, thông qua đó, nhân dân thực thi hình thức ......(15)...... ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước."
 • Câu 14
 • Câu 15
 • Câu 16
  Trên cơ sở chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết thực, cụ thể gắn liền với quyền và nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở
 • Câu 17
  Ở phạm vi cơ sở, chủ trương, chính sách pháp luật là
 • Câu 18
  Ở phạm vi cơ sở, kiểm sát việc khiếu nại, tố cáo của công dân là
 • Câu 19
  Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư .... là
 • Câu 20
  Ở phạm vi cơ sở, chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng là
 • Câu 21
  Công dân có thể tham gia tích cực vào mọi lĩnh vực của quản lý nhà nước và xã hội là một nội dung thuộc
 • Câu 22
  Nhân dân được thông tin đầy đủ về chính sách, pháp luật của Nhà nước là một nội dung thuộc
 • Câu 23
  Qui định về người có quyền khiếu nại, tố cáo là một nội dung thuộc
 • Câu 24
  Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân là một nội dung thuộc
 • Câu 25
  Qui định pháp luật về khiếu nại, tố cáo là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện hiệu quả quyền công dân của mình là một nội dung thuộc
 • Câu 26
  "Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và quyền ứng cử cũng chính là bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người trên thực tế." là một nội dung thuộc
 • Câu 27
  "Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực nhà nước - cơ quan đại biểu nhân dân." là một nội dung thuộc
 • Câu 28
  "Quyền bầu cử và quyền ứng cử được thể hiện một cách khái quát là: Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân." là một nội dung thuộc
 • Câu 29
  "Qui định về người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân" là một nội dung thuộc
 • Câu 30
  "Quyền bầu cử và ứng cử là cơ sở pháp lí – chính trị quan trọng để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình" là một nội dung thuộc
 • Câu 31
  Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền gắn liền với việc thực hiện
 • Câu 32
  Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền gắn liền với việc thực hiện
 • Câu 33
  Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến các quyền và lợi ích cơ bản của công dân là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở
 • Câu 34
  Thảo luận và biểu quyết các các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở
 • Câu 35
  Ở phạm vi cơ sở, xây dựng hương ước, qui ước ... là
 • Câu 36
  Ở phạm vi cơ sở, kiểm sát dự toán và quyết toán ngân sách xã, phường là
 • Câu 37
  Ở phạm vi cơ sở, dự thảo qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của xã, phường là
 • Câu 38
  Trong quá trình thực hiện pháp luật nhân dân có quyền và trách nhiệm đóng góp ý kiến, phản ánh kịp thời với Nhà nước những vướng mắc, bất cập.... là một nội dung thuộc
 • Câu 39
  Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là cơ sở pháp lý quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy nhà nước là một nội dung thuộc
 • Câu 40
  Quyền công dân tham gia thảo luận vào công việc chung của đất nước là một nội dung thuộc
 • Câu 41
  Quyền kiến nghị của công dân là một nội dung thuộc
 • Câu 42
  Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyền công dân được đảm bảo, bộ máy nhà nước càng được củng cố là một nội dung thuộc
 • Câu 43
  Qui định người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo là một nội dung thuộc
 • Câu 44
  Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ là một nội dung thuộc
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
99
Sắp xếp theo

  Ôn Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Online

  Xem thêm