Trắc nghiệm môn Ngữ Văn lớp 11 bài Lưu biệt khi xuất dương

Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm môn Ngữ Văn lớp 11 bài Lưu biệt khi xuất dương gồm các câu hỏi trắc nghiệm Văn 11 nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện môn Văn 11 nâng cao hiệu quả học tập.

Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 11 được VnDoc biên soạn và đăng tải nhằm giúp học sinh làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng theo kiến thức trọng tâm từng bài, trong quá trình ôn luyện và học tập tại nhà.

 • 1
  Dòng nào dưới đây nói đúng hoàn cảnh ra đời hài thơ “Xuất dương lưu biệt” của Phan Bội Châu?
 • 2
  Dòng nào sau đây nói đúng năm sinh và năm mất của Phan Bội Châu?
 • 3
  Địa danh nào sau đây là quê hương của Phan Bội Châu?
 • 4
  Bài thơ ''Lưu biệt khi xuất dương” là của tác giả nào sau đây?
 • 5
  Bài thơ nào dưới đây được sáng tác trong cảnh tù đày cũng đề cập đến chí làm trai giữa vũ trụ bao la?
 • 6
  Hoạt động chủ yếu của Duy Tân hội là gì?
 • 7
  Cụm từ “non sông đã chết” trong câu ''Non sông đã chết thêm nhục” chỉ điều gì?
 • 8
  Quan niệm chí nam nhi phải tự quyết định chỗ đứng của mình trong trời đất được thể hiện trong câu thơ nào?
 • 9
  Theo tác giả “Xuất dương khi lưu biệt”, vì sao người Việt Nam chưa biết đến luân lí xã hội?
 • 10
  Câu thơ nào trong bài tải hiện việc chuẩn bị sang Nhật Bản cầu viện của tác giả?
 • 11
  Tư tưởng mới mẻ, táo bạo của Phan Bội Châu được thể hiện rõ nét qua hai câu thơ nào?
 • 12
  Câu nào trong bài thơ “Lưu biệt khi xuất dương” cho thấy Phan Bội Châu đã hoàn toàn đoạn tuyệt với những tư tưởng xưa cũ?
 • 13
  “Ông già Bến Ngự” là cụm từ mà người dời dùng để chỉ Phan Bội Châu trong giai đoạn nào sau đây?
 • 14
  Bài thơ Đường luật “Lưu biệt khi xuất dương” của Phan Bội Châu được làm bằng thể thơ gì?
 • 15
  Tác phẩm nào sau đây không phải của Phan Bội Châu?
 • 16
  Ở những năm cuối thế kỉ XIX, khi phong trào Cần Vương chống Pháp thất bại, Phan Bội Châu đã sáng lập ra tổ chức nào sau đây?
 • 17
  Dòng nào dưới đây không nói về Phan Bội Châu?
 • 18
  Phan Bội Châu có hiệu là gì?
 • 19
  Giọng điệu trong bài thơ “Lưu biệt khi xuất dương” như thế nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 2.456
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Ngữ Văn lớp 11 Xem thêm