Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 31

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 31 do VnDoc biên soạn với các câu hỏi và bài tập bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình học tập và nâng cao kết quả học tập môn Lý lớp 11.

 • 1

  Mắt một người có điểm cực viễn cách mắt 50cm và độ biến thiên độ tụ từ trạng thái mắt không điều tiết đến trạng thái mắt điều tiết tối đa là 8dp. Hỏi điểm cực cận của mắt người này cách mắt bao nhiêu?

 • 2

  Một người có mắt bình thường (không tật) nhìn thấy được các vật ở rất xa mà không phải điều tiết. Khoảng cực cực của người này là 25cm. Độ tụ của mắt người này khi điều tiết tối đa tăng thêm bao nhiêu?

 • 3

  Mắt loại nào phải đeo kính hội tụ?

 • 4

  Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp. Tính độ tụ của thấu kính phải mang (cách mắt 2cm) để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 25cm không điều tiết.

 • 5
  Mắt loại nào có điểm cực viễn Cv ở vô cực?
 • 6

  Khi nói về sự điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • 7

  Để quan sát rõ các vật thì mắt phải điều tiết sao cho

 • 8

  Khi nói về khoảng nhìn rõ của mắt, phát biểu nào sau đây sai?

 • 9

  Xét về phương diện quang hình, mắt có tác dụng tương đương với hệ quang học nào sau đây?

 • 10

  Để khắc phục tật viễn thị của mắt khi quan sát các vật ở vô cực mà mắt không điều tiết thì phải ghép them vào mắt một thấu kính

 • 11

  Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm. Khi đeo kính ( đeo sát mắt ) chữa tật của mắt để khi nhìn vật ở vô cực mà mắt không điều tiết, người này nhìn rõ được các vật đặt gần nhất cách mắt

 • 12

  Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt gần nhất 40cm. Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25cm, người này cần đeo kính ( đeo sát mắt) có độ tụ là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 640
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 11

Xem thêm