Bài tập toán lớp 3 - Đơn vị đo độ dài

Trắc nghiệm Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 01547. Thời gian: 20 phút. Đã có 5.793 bạn thử.

Bài tập toán lớp 3 - Đơn vị đo độ dài

Mời các bé thử sức với bài test Bài tập toán lớp 3 - Đơn vị đo độ dài dưới đây để hiểu rõ hơn về các đơn vị đo độ dài trong toán học. Thông qua việc hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm các bé sẽ ghi nhớ được cách đổi từ đơn vị này sang đơn vị khác. Chúc các bé làm bài tốt!

Câu 1:
Điền vào chỗ (...)
5km = ....m
Câu 2:
Đổi đơn vị đo sau:
7km = ? dam.
Câu 3:
Đổi đơn vị đo sau:
200m = ? dam.
Câu 4:
Điền vào chỗ chấm:
15dam = ........dm
Câu 5:
Đổi đơn vị đo sau: 3dm = ? mm.
Câu 6:
Tính: 17km x 4 = ? km.
Câu 7:
Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng bao nhiêu xăng-ti-met biết đường gấp khúc đó gồm 3 đoạn thẳng AB = 40dm, BC = 3m, CD = 120cm?
Câu 8:
Viết số thích hợp vào chỗ (...) để được phép đổi đúng.
6hm = .....m.
Câu 9:
Tính: 35hm + 27dam = ? m.
Câu 10:
Điền vào chỗ (....)
97dam - 38dam = .....hm.
Câu 11:
Tính 75dam : 3 = ? m
Câu 12:
Đổi đơn vị đo sau:
6m 8cm = ...... mm.
Bắt đầu ngay
63 5.793