Trắc nghiệm Bảng chia 3 Cánh Diều

Luyện tập Bảng chia 3 Toán lớp 3

Trắc nghiệm Bảng chia 3 Cánh Diều môn Toán lớp 3 giúp các em luyện tập các kiến thức cơ bản về Bảng chia 3. Tài liệu biên soạn bao gồm nhiều dạng bài tập hay, giúp các em học sinh ôn tập kỹ hơn môn Toán lớp 3 sách Cánh Diều tập 1.

Tham khảo thêm:

Trắc nghiệm Bảng chia 3 Cánh Diều là dạng bài ôn tập trực tiếp, các em học sinh làm trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

 • Câu 1.

  Tính nhẩm phép tính 24 : 3 được kết quả là:

  Trắc nghiệm Toán lớp 3 học kỳ 1

 • Câu 2.

  18 chiếc bánh được chia đều cho 3 bạn. Mỗi bạn có số chiếc bánh là:

  Toán lớp 3 CD

 • Câu 3.

  Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

 • Câu 4.

  Bà mua về 27 trái đào, bà chia đều cho mỗi bạn 3 trái đào. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận trái đào?

  Toán lớp 3

 • Câu 5.

  Có 24l lít dầu chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít dầu?

 • Câu 6.

  Một đôi đũa có hai chiếc đũa. Mẹ lấy ra ba chục chiếc đũa rồi chia đều cho 3 mâm. Hỏi mỗi mâm có bao nhiêu chiếc đũa?

  Toán lớp 3 CD tập 1

 • Câu 7.

  Kết quả của phép tính 15kg : 3 là:

 • Câu 8.

  Chia đều 30 cuốn sách vào 3 ngăn của giá sách. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu cuốn sách?

  Toán 3 CD

 • Câu 9.

  Phép tính nào dưới đây có kết quả khác với các phép tính còn lại?

 • Câu 10.

  Phương chia 21 quả bóng bay thành các chùm. Mỗi chùm có 3 quả bóng. Số chùm bóng bay chia được là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 368
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 3 Cánh Diều

  Xem thêm