Trắc nghiệm Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5 Cánh Diều

Luyện tập Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5 Toán lớp 3

Trắc nghiệm Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5 Cánh Diều Toán lớp 3 giúp các em luyện tập các kiến thức cơ bản về Ôn tập về phép nhân. Tài liệu do VnDoc biên soạn bao gồm nhiều dạng bài tập hay, giúp các em học sinh ôn tập kỹ hơn trong chương 1 Toán lớp 3 sách Cánh Diều tập 1.

Tham khảo thêm:

Trắc nghiệm Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5 Cánh Diều là dạng bài ôn tập trực tiếp, các em học sinh làm trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

 • Câu 1.

  Tính nhẩm phép tính 2 x 9 được kết quả là:

 • Câu 2.

  Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

 • Câu 3.

  Một con chó có 4 cái chân. Hỏi 3 con chó có bao nhiêu cái chân?

 • Câu 4.

  Tích của 3 và số bé nhất có hai chữ số

 • Câu 5.

  Mỗi nhóm công nhân có 3 người. Hỏi 9 nhóm như vậy có bao nhiêu người?

 • Câu 6.

  Phép nhân thích hợp cho lời văn dưới đây là:

  3 được lấy 6 lần

  ⍰ ⍰ ⍰ = ⍰

 • Câu 7.

  Mỗi ngày Ngọc học 5 giờ, mỗi tuần lễ Ngọc học 5 ngày. Hỏi mỗi tuần lễ Ngọc học được bao nhiêu giờ?

 • Câu 8.

  Mỗi can đựng được 5l dầu. Hỏi 12 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?

 • Câu 9.

  Lan nói rằng, khi nhân một số với , bạn ấy thu được kết quả là . Theo em, có phép nhân nào như vậy không?

 • Câu 10.

  Điền số thích hợp vào ô trống:

  Tích của hai số là 75. Bạn An viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là bao nhiêu?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.003
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 3 Cánh Diều

  Xem thêm