Trắc nghiệm Bảng nhân 6 Cánh Diều

Luyện tập Bảng nhân 6 Toán lớp 3

Trắc nghiệm Bảng nhân 6 Cánh Diều môn Toán lớp 3 giúp các em luyện tập các kiến thức cơ bản về Bảng nhân 6. Tài liệu do VnDoc biên soạn bao gồm nhiều dạng bài tập hay, giúp các em học sinh ôn tập kỹ hơn trong chương 1 Toán lớp 3 sách Cánh Diều tập 1.

Tham khảo thêm:

Trắc nghiệm Bảng nhân 6 Cánh Diều là dạng bài ôn tập trực tiếp, các em học sinh làm trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

 • Câu 1.

  Phép nhân nào thích hợp với hình vẽ sau

  Phép nhân nào thích hợp với hình vẽ sau

 • Câu 2.

  Phép nhân nào dưới đây thuộc bảng nhân 6?

 • Câu 3.

  Phép nhân 6 x 4 có kết quả là:

 • Câu 4.

  Mỗi học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh bao nhiêu quyển vở?

 • Câu 5.

  Xác định quy luật rồi tiếp tục:

  2, 8, 14, 20, 26, 32, ........., ........., .........

 • Câu 6.

  Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào chỗ trống:

  6 x 6 ⍰ 6 x 7

 • Câu 7.

  Mỗi bạn có 6 món đồ chơi. Hỏi 6 bạn như thế có bao nhiêu món đồ chơi?

 • Câu 8.

  Mỗi hộp có 6 chiếc bánh. Hỏi 8 hộp như thế có tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

 • Câu 9.

  Tích vào ô trống đứng trước các phép nhân có kết quả bằng 24

 • Câu 10.

  Cô giáo xếp lớp 3B thành 6 hàng, mỗi hàng có 6 bạn học sinh. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu bạn học sinh?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 407
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 3 Cánh Diều

  Xem thêm