Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Tính giá trị của biểu thức Chân trời sáng tạo

Tính giá trị của biểu thức Chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm Tính giá trị của biểu thức Chân trời sáng tạo tổng hợp 10 câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao theo từng mức độ. Bài tập trắc nghiệm giúp các em học sinh luyện tập và củng cố kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo. Các dạng bài tập bám sát nội dung chương trình học trên lớp.

Ngoài ra, các em học sinh có thể ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1: Tính giá trị của biểu thức: 12 + 23 + 25 = ...
 • Câu 2: Tính giá trị của biểu thức: 36 + 2 + 12 = ...
 • Câu 3: Tính giá trị của biểu thức: 10 × 2 : 5 = ...
 • Câu 4: Biểu thức 2 × 6 : 2 có giá trị là:
 • Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 60 : 6 : 2 = ...
 • Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 40 : ... : 2 = 4
 • Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 67 + ... + 2 = 70
 • Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 50 - 28 + ... = 60
 • Câu 9: Lớp 3A có 4 tổ, mỗi tổ có 5 bạn nữ. Lớp 3B có 4 tổ, mỗi tổ có 4 bạn nữ. Biểu thức tính số bạn nữ ở cả hai lớp là:
 • Câu 10: Giá trị của biểu thức 20 × 7 - 30 × 2 là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lớp 3

  Xem thêm