Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm: Xem đồng hồ

Xem đồng hồ

Trắc nghiệm: Xem đồng hồ tổng hợp 10 câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao theo từng mức độ. Bài tập trắc nghiệm giúp các em học sinh luyện tập và củng cố kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3. Các dạng bài tập bám sát nội dung chương trình học trên lớp.

Tham khảo: Toán lớp 3

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1: Khi kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 3 thì khi đó là mấy giờ?
 • Câu 2: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

 • Câu 3 : Kim dài chỉ số 1, kim ngắn chỉ số 2 là mấy giờ?
 • Câu 4: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

 • Câu 5: Đồng hồ chỉ 7 giờ 40 phút, hay còn gọi là:
 • Câu 6: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

 • Câu 7: Kim dài chỉ số 9, kim ngắn chỉ số 7 là mấy giờ?
 • Câu 8: Kim dài chỉ số 11, kim ngắn chỉ số 4 là mấy giờ?
 • Câu 9: Lúc 10 giờ 10 phút thì kim dài chỉ vào số mấy?
 • Câu 10: Lúc 23 giờ thì kim ngắn chỉ vào số mấy?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lớp 3

  Xem thêm