Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Bài toán giải bằng hai bước tính Chân trời sáng tạo

Bài toán giải bằng hai bước tính Chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm Bài toán giải bằng hai bước tính Chân trời sáng tạo tổng hợp 10 câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao theo từng mức độ. Bài tập trắc nghiệm giúp các em học sinh luyện tập và củng cố kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo. Các dạng bài tập bám sát nội dung chương trình học trên lớp.

Ngoài ra, các em học sinh có thể ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1: Hòa 5 tuổi, Nhung hơn Hòa 10 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của cả Hòa và Nhung là bao nhiêu?
 • Câu 2: Tuấn có 6 quyển sách, Hùng có ít hơn Tuấn 2 quyển sách. Hỏi cả 2 bạn có bao nhiêu quyển sách?
 • Câu 3: Ngọc có 60 cái kẹo. Hà có ít hơn Nga 20 cái kẹo. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái kẹo?
 • Câu 4: Lớp 3A có 50 quyển sách. Lớp 3B có nhiều hơn lớp 3A 60 quyển sách. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu quyển sách?
 • Câu 5: Nam có 5000 đồng, Hùng có nhiều hơn Nam 2000 đồng. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu tiền?
 • Câu 6: Thứ Hai bé học 5 tiết, thứ Ba bé học hơn thứ Hai 3 tiết. Hỏi cả hai ngày bé học tổng bao nhiêu tiết?
 • Câu 7: Bể A có 50 con cá, bể B có ít cá hơn bể A là 13 con. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá?
 • Câu 8: Nam có 42 cái kẹo, Mai nhiều hơn Nam 3 cái kẹo. Huệ có ít hơn Mai 1 cái kẹo. Số kẹo của Huệ là:
 • Câu 9: Khối Hai trồng được 37 cây. Khối Ba trồng được nhiều hơn khối Hai là 11 cây. Hỏi cả 2 khối trồng được bao nhiêu cây?
 • Câu 10: Xe thứ nhất chở 137kg gạo, xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 15kg gạo, xe thứ ba chở nhiều hơn xe thứ hai 8kg gạo. Số ki-lô-gam gạo xe thứ ba chở là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 238
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lớp 3

  Xem thêm