Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 2

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11 có đáp án

Mã số: 05996. Đã có 5.729 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11

Xin mời các em học sinh tiếp tục luyện tập với Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 2 để hoàn thiện kiến thức của mình. Chúc các em luôn học giỏi!

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11: Nhật Bản - Phần 5

Câu 16:
Sau chiến tranh thế giới tứ hai, nền kinh tế Nhật Bản đã nhanh chóng được phục hồi và đạt ngang mức trước chiến tranh vào năm
Câu 17:
Trong thời gian từ 1950 đến 1973, nền kinh tế Nhật Bản phát triển với tốc độ cao nhất vào giai đoạn
Câu 18:
Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1955 - 1973 do những nguyên nhân chủ yếu là
Câu 19:
Những năm 1973 - 1974 và 1979 - 1980 tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản giảm sút mạnh là do
Câu 20:
Nhận xét đúng nhất về tình hình tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong thời kỳ 1950 - 1973 là
Câu 21:
Năm 1980 tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản giảm mạnh chỉ còn
Câu 22:
Nhờ điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế nên thời kỳ 1986 - 1990 tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của Nhật Bản đã đạt
Câu 23:
Nhận xét đúng về tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế Nhật Bản từ sau năm 1991 là
Câu 24:
Năm 2005. tăng trưởng GDP của Nhật Bản ở mức
Câu 25:
Tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản ở mức thấp nhất trong thời kỳ 1995 - 2005 là vào năm
Câu 26:
Trong thời kỳ 1995 - 2005, tăng trưởng GDP của Nhật Bản ở mức thấp nhất chỉ đạt
Câu 27:
Năm 2005 GDP của Nhật Bản đạt khoảng
Câu 28:
Về kinh tế, tài chính Nhật Bản đứng
Câu 29:
Năm 2005 GDP của Nhật Bản đứng thứ
Câu 30:
Nhật Bản chiếm vị trí cao trên thế giới về sản xuất các sản phẩm
Bắt đầu ngay
10 5.729