Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11

Mời các em học sinh tham khảo Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017. Hy vọng kiến thức mà Vndoc mang lại sẽ giúp cho các bạn trong việc luyện thi để chuẩn bị cho các kì thi sắp tới. Chúc các em luôn học giỏi và thành công!

Làm thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

 • Câu 1:
  Sản phẩm công nghiệp nào là sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Nhật Bản?
 • Câu 2:
  Nền nông nghiệp Nhật Bản phát triển theo hướng
 • Câu 3:
  Tỉ lệ gia tăng dân số Trung Quốc năm 2005 là
 • Câu 4:
  Giá trị xuất siêu của Liên bang Nga năm 2005 là
 • Câu 5:

  Cho bảng số liệu:

  Sản lượng dầu mỏ, thép của Liên Bang Nga thời kì 1992- 2005

  (Đơn vị: triệu tấn)

  Sản phẩm

  1992

  1995

  2001

  2003

  2005

  Dầu mỏ

  399,0

  305,0

  340,0

  400,0

  470,0

  Thép

  61,9

  48,0

  58,0

  60,0

  66,3

  Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng dầu mỏ và thép của Liên bang Nga

 • Câu 6:
  Trong nông nghiệp, chăn nuôi lợn của nước Nga phát triển mạnh ở vùng
 • Câu 7:
  Nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Trung ương Liên bang Nga
 • Câu 8:
  Ở Liên bang Nga củ cải đường được phân bố ở phía
 • Câu 9:
  Đảo có dân số đông nhất của Nhật Bản là
 • Câu 10:

  Cho bảng số liệu:

  Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước năm 2004

  (Đơn vị: %)

  Nhóm nước

  Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế

  Khu vực I

  Khu vực II

  Khu vực III

  Phát triển

  2,0

  27,0

  71,0

  Đang phát triển

  25,0

  32,0

  43,0

  Để thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước, ta chọn biểu đồ nào là thích hợp?

 • Câu 11:
  Chiếm khoảng 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản là ngành
 • Câu 12:
  Sản lượng lương thực của Liên bang Nga năm 2005 đạt
 • Câu 13:
  Nhận định nào sau đây đúng nhất về quan hệ Nga – Việt trong bối cảnh quốc tế mới?
 • Câu 14:
  Khu vực phía Nam của Miền Đông Trung Quốc nổi tiếng về các khoáng sản
 • Câu 15:
  Nhận định nào sau đây đúng về tài nguyên của miền Tây Trung Quốc?
 • Câu 16:
  Trong quá trình phát triển kinh tế, Liên bang Nga gặp phải khó khăn gì?
 • Câu 17:

  Cho biểu đồ:

  BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NHÓM NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN QUA CÁC GIAI ĐOẠN

  Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 CÓ ĐÁP ÁN

  Nhận xét nào không đúng về tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của hai nhóm nước

 • Câu 18:

  Cho bảng số liệu:

  Số dân Hoa Kì giai đoạn 1900 – 2005

  (Đơn vị: triệu người)

  Năm

  1900

  1920

  1940

  1960

  1980

  2005

  Số dân

  76,0

  105,0

  132,0

  179,0

  227,0

  296,5

  Nhận xét nào đúng về dân số Hoa Kì giai đoạn 1900 – 2005

 • Câu 19:
  Trong cơ cấu GDP của Nhật Bản ngành đóng góp vào thu nhâp quốc dân cao nhất là
 • Câu 20:
  Đặc điểm người Nhật Bản là
 • Câu 21:
  Nông nghiệp của Nhật Bản đóng góp trong thu nhập quốc dân (GDP)
 • Câu 22:

  Cho bảng số liệu:

  Tổng số dân và tình hình tăng dân số Trung Quốc thời kì 1995 - 2010

  Năm

  Tổng số dân (triệu người)

  Tỉ lệ gia tăng dân số (%)

  1995

  1211,2

  1,1

  2000

  1267,4

  0,8

  2008

  1328,0

  0,5

  2010

  1340,9

  0,5

  Để thể hiện tình hình phát triển dân số và số dân Trung Quốc trong giai đoạn 1995-2010, chon biểu đồ nào là thích hợp?

 • Câu 23:

  Cho bảng số liệu:

  Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc thời kì 1990 – 2010

  (Đơn vị: tỷ USD)

  Năm

  1990

  1995

  2000

  2005

  2010

  Giá trị Xuất khẩu

  62,1

  148,8

  249,2

  762,0

  1577,8

  Giá trị nhập khẩu

  53,3

  132,1

  225,1

  660,0

  1396,2

  Để vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc thời kì 1990 - 2010. Ta chọn biểu đồ

 • Câu 24:
  Đảo có diện tích lớn nhất Nhật Bản
 • Câu 25:
  Nhận định nào đúng về địa hình của miền Tây Trung Quốc
 • Câu 26:
  Nhận định nào sau đây đúng về dân cư Nhật Bản?
 • Câu 27:
  Trong bốn vùng kinh tế của Nhật Bản sau đây, vùng nào có nền kinh tế phát triển nhất?
 • Câu 28:
  Nhật Bản nằm trong khu vực có khí hậu
 • Câu 29:
  Nhận định nào đúng về đặc điểm khí hậu miền Đông Trung Quốc
 • Câu 30:
  Địa hình miền Tây Trung Quốc có đặc điểm
 • Câu 31:
  Vùng kinh tế phát triển nhất của Liên bang Nga
 • Câu 32:

  Cho bảng số liệu:

  Sản lượng lương thực của Liên bang Nga thời kì 1995 – 2005

  (Đơn vị: triệu tấn)

  Năm

  1995

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2005

  Sản lượng

  62,0

  46,9

  53,8

  64,3

  83,6

  92,0

  78,2

  Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng lương thực của Liên bang Nga thời kì 1995 – 2005?

 • Câu 33:
  Vai trò của công nghiệp Liên bang Nga là
 • Câu 34:
  Khó khăn lớn nhất của miền Tây Trung Quốc là
 • Câu 35:
  Trung Quốc có chính sách dân số triệt để
 • Câu 36:
  Ngành công nghiệp được coi là ngành mũi nhọn của Liên bang Nga là
 • Câu 37:
  Nhận định nào không đúng về thời kì đầy khó khăn biến động của Liên bang Nga
 • Câu 38:
  Sau năm 2000 nước Nga đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế mới là
 • Câu 39:
  Trong ngành nông nghiệp Nhật Bản cây trồng chính là
 • Câu 40:
  Khó khăn, trở ngại lớn nhất đối với phát triển kinh tế - xã hội miền Đông Trung Quốc là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 865
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 2 lớp 11

  Xem thêm