Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11: Liên Minh Châu Âu - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11 bài 7 có đáp án

Mã số: 06304. Đã có 1.304 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11: Liên Minh Châu Âu - Phần 2 với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11: Liên Minh Châu Âu - Phần 1

Câu 1.

Các cơ quan đầu não của EU bao gồm

Câu 2.

Nhận xét đúng nhất về việc EU không tuân thủ đầy đủ các qui định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là

Câu 3.

Nhận xét đúng nhất về tự do lưu thông ở Thị trường chung châu Âu là

Câu 4.

EU đã thiết lập một thị trường chung vào ngày 1 tháng 1 năm

Câu 5.

Tự do di chuyển trong Liên minh châu Âu bao gồm các nội dung

Câu 6.

Đồng tiền chung Ơ-rô của EU được đưa vào giao dịch thanh toán từ năm

Câu 7.

Tính đến năm 2004, số nước thành viên của EU sử dụng dồng Ơ-rô làm đồng tiền chung là

Câu 8.

Các nước sáng lập ra tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt là

Câu 9.

Tổ hợp công nghiệp hàng không E-Bớt có trụ sở đặt ở

Câu 10.

Đường hầm giao thông dưới biển Măng-xơ được hoàn thành vào năm

Câu 11.

Đường hầm giao thông dưới biển Măng-xơ nối liền nước Anh với châu Âu tại bờ biển của

Câu 12.

Liên kết vùng châu Âu là một khu vực

Câu 13.

Tính đến năm 2000, số lượng liên kết vùng châu Âu có khoảng

Câu 14.

Liên kết vùng châu Âu cho phép người dân các nước trong vùng thực hiện các hoạt động hợp tác sâu rộng về các mặt

Câu 15.

Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ hình thành tại khu vực biên giới của các nước

Câu 16.

Liên kết vùng đã giúp cho người dân các nước trong vùng

Câu 17.

Liên kết vùng châu Âu đã xóa bỏ ranh giới các quốc gia về

Câu 18.

Việc sử dụng đồng Ơ-rô mang lại lợi ích

Câu 19.

Khi hình thành một EU thống nhất sẽ mang lại thuận lợi cho các thành viên là

Câu 20.

Nhận xét không chính xác về vai trò của Liên minh châu Âu (EU) trên thế giới (năm 2004) là

Bắt đầu ngay
4 1.304